กรมควบคุมโรค แนะ 2 เตรียม 5 ตื่นตัว ขณะขับรถทางไกล ป้องกันอุบัติเหตุ

กรมควบคุมโรค แนะ 2 เตรียม 5 ตื่นตัว ขณะขับรถทางไกล ป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวหากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422