ส.อ.ท.มอบจักรยาน ให้โรงเรียนยากจน

ส.อ.ท.มอบจักรยานให้แก่โรงเรียนยากจน ภายใต้โครงการ 50 ปี […]