ชาวสวนเชียงใหม่-ลำพูน เจ๊งยับ ลำไยยืนต้นตาย 4 พันไร่

เกษตรกรชาวสวนลำไย พื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนัก ลำไยยืนต้นตาย 4 พันไร่ เนื่องจากขาดน้ำ ล่าสุดภัยแล้งเริ่มขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น รอฝนตกช่วยชุบชีวิต