(คลิป)ชาวบ้านแห่จับแมลงจั๊กจั่น ทำเมนูเด็ด 1 ปี มีครั้ง

ชาวบ้านแห่จับแมลงจั๊กจั่นลงกินน้ำ ซึ่งลงมาเป็นประจำทุกป […]