fbpx
หน้าแรก แท็ก @นกสวย

แท็ก: @นกสวย

“นกจับแมลงหน้าผากขาว” นกพันธุ์หายากใน จ.เชียงใหม่

ในปัจจุบันนก มีสายพันธุ์อยู่กว่า 8,800-9,800 ชนิด นับว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในกลุ่มบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ตั้งแต่เรื่องของขนาดตัว สีสัน เสียงร้อง อาหารการกินและถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่มีนกพันธุ์หายากอาศัยอยู่หลากหลายชนิด รวมถึง “นกจับแมลงหน้าผากขาว” วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะพาทุกคนไปรู้จัก...

วันนกเงือก 13 กุมภาพันธ์ สัตว์โลกที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ

เมื่อพูดถึงนกเงือก หลายคนมักจะนึกถึง รักแท้ แต่จะมีใครรู้บ้างว่า นกเงือกคือกลไกสำคัญ ที่บ่งชี้ว่าป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เหตุนี้เองทำให้มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์นกเงือก และเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น วันรักนกเงือก โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา

“นกกะรางหัวแดง” นกพันธุ์หายากใน จ.เชียงใหม่

ในปัจจุบันนก มีสายพันธุ์อยู่กว่า 8,800-9,800 ชนิด นับว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในกลุ่มบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ตั้งแต่เรื่องของขนาดตัว สีสัน เสียงร้อง อาหารการกินและถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่มีนกพันธุ์หายากอาศัยอยู่หลากหลายชนิด รวมถึง “นกกะรางหัวแดง”

“นกพญาไฟคอเทา” นกพันธุ์หายากใน จ.เชียงใหม่

ในปัจจุบันนก มีสายพันธุ์อยู่กว่า 8,800-9,800 ชนิด นับว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความหลากหลายมากที่สุด ในกลุ่มบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ตั้งแต่เรื่องของขนาดตัว สีสัน เสียงร้อง อาหารการกินและถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นหนึ่งพื้นที่ของประเทศไทยที่มีนกพันธุ์หายากอาศัยอยู่หลากหลายชนิด รวมถึง “นกพญาไฟคอเทา”