fbpx
หน้าแรก แท็ก บั้งไฟ

แท็ก: บั้งไฟ

น่านสืบสาน แข่งบอกไฟ

จ.น่าน จัดแข่งขันบั้งไฟขึ้น หรือ บอกไฟ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ช่วงหลังวันสงกานต์ที่มีมาหลายชั่วอายุคน เมื่อวันที่ผ่านมา ที่สนามฝึกยิงปืน มณฑลทหารบกที่ 38 จ.น่าน ถูกใช้เป็นสถานที่แข่งขันบั้งไฟ บ้านผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแข่งขันบั้งไฟ หรือ บอกไฟ สนับสนุนการแข่งขันโดยเทศบาลเมืองน่านจัดแข่งขันเป็นประจำทุกปี การแข่งขันจะแข่งขันหลังวันสงกานต์ โดยมีประชานให้ความสนใจและส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 128 วาน (ลำ)...

อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลออนใต้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวบ้านปง ห้วยลาน ร่วมสืบสานประเพณี งานประเพณีอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 70 ปี “ประเพณีบวงสรวงขุนน้ำห้วยลาน ประจำปี 2559” ภายในงานมีกิจกรรม การสืบชะตาแหล่งน้ำ การบวชป่า การปลูกป่า สร้างฝายประชารัฐ และการแข่งขันบั้งไฟ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลาน...