พ.ร.บ.ประชามติ

กระบวนการประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญกำลังจะเป็นรูปเป็นร่าง กกต.ประกาศลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง