fbpx
หน้าแรก แท็ก ประวัติศาสตร์เชียงใหม่

แท็ก: ประวัติศาสตร์เชียงใหม่

“เชื้อชาติพันธุ์นายพราน” เล่าเรื่องสืบขานตำนานเผ่ามูเซอ

ในภาคเหนือเรานั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง อีกทั้งยังมีทิวเขามากมาย นั่นจึงทำให้มีชนเผ่าน้อยต่าง ๆ อาศัยอยู่มากมาย ซึ่งในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะมาเจาะลึกเรื่องราวของ “เผ่าลาหู่” หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นปากว่า “เผ่ามูเซอ” ให้ทุกท่านได้อ่านกัน ความเป็นมาของชนเผ่า แต่เดิมแล้ว “ชาวมูเซอ”...

งดงามอมตะ “เจ้าพงษ์แก้ว” เจ้าหญิงเชียงใหม่ผู้ล่วงลับ

สาวเชียงใหม่นั้น เป็นที่เล่าลือของคนต่างจังหวัดว่า มีความน่ารัก พูดจาอ่อนช้อย มารยาทงาม และหน้าตาดี ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงสาวเชียงใหม่ธรรมดาทั่วไปเท่านั้น หญิงสาวที่มีเชื้อเจ้าของเชียงใหม่ก็งดงามไม่แพ้กัน คุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว เมื่อครั้งเยาว์วัย ซึ่งในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ขอหยิบยกเรื่องราวของ “คุณหญิง...

ล้านนา หรือ ลานนา สรุปแล้วเรียกว่าอย่างไร?

เป็นที่รู้กันดีว่า บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเรานั้น แต่เดิมแล้วในบริเวณนี้คือ “อาณาจักรล้านนา” ซึ่งแต่ก่อนก็มีคนเรียกว่า “ลานนา” เช่นกัน ฉะนั้นจึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า จริง ๆ แล้วภาคเหนือของเรานั้นจะเรียกว่า “ลานนา” หรือ “ล้านนา” กันแน่ ซึ่งในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะมาเจาะลึกกันว่าแท้จริงแล้ว เราจะเรียกชื่อ...

ต่างเผ่า อย่าเหมารวม! ความต่างของลาวพุงขาว – ลาวพุงดำ

ในอดีต คนไทยในภาคกลางเหมารวมเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือว่า “ลาว” ไม่ว่าจะอยู่ในเขตหัวเมืองทางภาคเหนือหรือทางตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เชียงใหม่-เชียงราย, หลวงพระบาง, เวียงจันทน์, จำปาศักดิ์ จนกระทั่งถึงสิบสองจุไทส่วนที่ต่อกับเวียดนามตอนเหนือ, จีน และลาวที่เป็นกลุ่มไทดำ และหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่พูดภาษาไต-ลาวทั้งสิ้น และในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ก็ได้มานำเสนอข้อมูลเพื่อคลายความสงสัยในเรื่องของ “ลาวพุงดำ” และ...

“ไม่ใช่แค่ชื่อคล้าย” ความเกี่ยวดองของอาณาจักรล้านนา – ล้านช้าง

เชื่อว่ายังมีใครหลาย ๆ คน ยังไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของ 2 อาณาจักรที่มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่โบราณ ระหว่าง “อาณาจักรล้านนา” และ “อาณาจักรล้านช้าง” ซึ่งในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะมานำเสนอความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของล้านนาและล้านช้างในอดีตให้ทุกท่านได้อ่านกัน วัดโลกโมฬี...

กว่าจะเป๋นเจียงใหม่ ตอนที่ 5 (ตอนจบ) ผนวกดินแดนล้านนาเข้าสู่ฟ้าสยาม

จากความเดิมตอนที่แล้ว “กว่าจะเป๋นเจียงใหม่ ตอนที่ 4 ล้านนาในยุคที่พม่าครอบครอง” ที่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” ได้ทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่ กรุงธนบุรีจึงได้เมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูน เมืองลำปาง เมืองแพร่และเมืองน่าน เข้ามาอยู่ในพระราชอาณาเขตสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2317 ในที่สุด ถือเป็นการสิ้นสุดการครองอำนาจในล้านนาของพม่า วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์”...

กว่าจะเป๋นเจียงใหม่ ตอนที่ 4 ล้านนาในยุคที่พม่าครอบครอง

จากความเดิมตอนที่แล้ว หลังจากพระเมกุฏิสุทธิวงศ์ทรงยอมศิโรราบต่อพระเจ้าบุเรงนอง ล้านนามีฐานะเป็นเพียงมณฑลหนึ่งของราชอาณาจักรพม่า และในวันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ได้ดำเนินเล่าเรื่องราวต่อเป็นตอนที่ 4 แล้วดังต่อไปนี้ พระเจ้าบุเรงนองแห่งอาณาจักรพม่า ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงต้นศตวรรษที่ 24 เนื่องจากเป็นช่วงที่พม่าประสบปัญหาการเมืองภายใน เมื่อพม่าแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วจะยกทัพมาปราบล้านนา...

“พระเจ้าติโลกราช” สงครามครั้งแรก ระหว่างล้านนากับอยุธยา

เมื่อห้าร้อยกว่าปีก่อน ในรัชสมัยของ “พระเจ้าติโลกราช” กษัตริย์แห่งเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” อาณาจักรล้านนาได้เรืองอำนาจจนขึ้นถึงจุดสูงสุดและยังเป็นที่เลื่องลือไปในบรรดาเมืองน้อยใหญ่ใกล้เคียง แม้แต่มหาอาณาจักรจีนยังได้บันทึกไว้ถึงความเกรียงไกรของอาณาจักรล้านนาภายใต้การปกครองของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเหนือ พระองค์นี้เอาไว้ วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ได้นำเรื่องราวของ “พระเจ้าติโลกราช” หรือ “ท้าวลก” พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์มังราย ได้ทำสงครามขยายอาณาจักรล้านนาให้กว้างขวางจนเกิดสงครามกับอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรไดเวียต นอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอีกด้วย เรื่องราวของ “พระเจ้าติโลกราช”...

“วัวล้อ” ขบวนเกวียนขนส่งสินค้าในอดีตเมื่อ 50 ปีก่อน

พาหนะในการขนส่งสินค้าทางบกในอดีตที่สำคัญคือ ช้าง ม้า วัว ควาย ก่อนที่จะถูกรถบรรทุกหรือรถยนต์ เข้ามาแทนที่ในช่วง 50 กว่าปีที่ผ่านมา ในจังหวัดเชียงใหม่นิยมใช้ช้าง และวัว ในการขนส่งสินค้าต่าง ๆ เช่น ไม้ซุง สินค้าอุปโภคบริโภค ของป่า อื่น ๆ นอกจากนั้นแล้วพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าในอดีตยังเป็นส่วนในการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

ฟื้นม่านเชียงใหม่! “พระเจ้ากาวิละ” กษัตริย์ผู้กอบกู้ล้านนาจากพม่า

“จังหวัดเชียงใหม่” ถูกยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตตั้งแต่ยังเป็นเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ที่มีจุดเด่นเรื่องการเป็นจุดทางการค้าขาย แต่มีช่วงเวลาหนึ่งที่เมืองเชียงได้ตกอยู่ใต้อำนาจของ “อาณาจักรพม่า” ถึง 200 กว่าปี วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะนำเสนอเรื่องราวของ “พระเจ้ากาวิละ” ปฐมกษัตริย์ของ “ราชวงศ์ทิพย์จักร หรือราชวงศ์พระเจ้าเจ็ดตน” ที่ได้กอบกู้เมืองเชียงใหม่ให้เป็นเอกราช และมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเชียงใหม่ถูกปกครองโดยพม่าตั้งแต่ปี...

กว่าจะเป็นล้านนา! พระราชกรณียกิจที่สำคัญของ “พ่อขุนเม็งรายมหาราช”

“เมืองเชียงใหม่” ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของอาณาจักรล้านนาตั้งแต่อดีตจนจวบปัจจุบัน วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” จะขอนำเสนอถึงภารกิจต่างๆที่สำคัญของ “พญาเม็งราย” ที่ส่งผลให้เชียงใหม่มีความเจริญในด้านต่างๆ มากมาย พระราชประวัติพ่อขุนเม็งราย “พ่อขุนเม็งราย” หรือที่คนล้านนารู้จักกันในนาม...

เฮี้ยนสุดในเชียงใหม่!! “ผีลัดดาแลนด์” ตำนานผีเชียงใหม่ที่ไม่มีใครไม่รู้จัก

เชื่อว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่คงไม่มีใครไม่รู้จัก “ลัดดาแลนด์” ที่เป็นที่เลื่องลือเรื่องความเฮี้ยนของที่แห่งนี้ 50 ปีแห่งความเฮี้ยนได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญยิ่งทำให้ลัดดาแลนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ความเฮี้ยนจากระดับท้องถิ่นสู่ความเฮี้ยนระดับประเทศ วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ขอนำจุดกำเนิดความเฮี้ยนของสถานที่อันโด่งดังแห่งนี้มาให้ได้อ่าน และนึกถึงอีกครั้ง สถานที่แห่งนี้ในอดีตถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี 2520 แต่เหตุการณ์การฆาตกรรมในบ้านหลังหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองพองเกล้าจนนำไปสู่จุดจบของหมู่บ้านลัดดาแลนด์และเป็นตำนานผีที่ว่ากันว่าน่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่ง