fbpx
หน้าแรก แท็ก ปลูกป่า

แท็ก: ปลูกป่า

ผู้การตำรวจเมืองสามหมอก ปลูกป่าวันแม่

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมครอบครัว ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.61ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พลตำรวจตรี ปรีชา วิมลไชยจิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โดยได้นำข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว ปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นมหาพรหมราชินี ขนุน มะม่วง และไม้มงคลอีกหลายชนิด จำนวน 200...

หนุนปลูกไม้เศรษฐกิจ สกัดรุกป่า-สร้างอาชีพ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า จากปัญหาพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภาครัฐฯได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบาย แผนงาน มาตรการที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการปลูกป่า ปลูกไม้มีค่า ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-64) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ โดยแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 25 % ป่าเศรษฐกิจร้อยละ...

ป่าไม้สอนชุมชนเพาะกล้าไม้ แนะปลูกไม้มีค่าเสริมรายได้

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ วางเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าร้อยละ 40 ภายใน 20 ปี โดยจัดทำ "โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ หรือ โรงเรียนกล้าไม้" เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนที่สนใจเรียนรู้วิธีการเพาะชำกล้าไม้ พร้อมให้การสนับสนุนกล้าไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้โตเร็ว ไม้สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ท้องถิ่น ไม้มีค่า โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้...

ร่วมใจปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำบ้านเหล่าแม่แตง

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย หน่วยการจัดการต้นน้ำแม่ฮาว ​และบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ บริเวณป่าต้นน้ำบ้านเหล่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน มีการมอบกล้าไม้ ของที่ระลึกแก่ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วม...

ฟื้นแผ่นดินเขียวที่แม่แจ่ม ปลูกป่าหน้าฝน..

ดินกำลังชุ่มน้ำด้วยสายฝน “ชัชชาญ เอกชัยพัฒนกุล” พร้อมด้วยอีกหลายองค์กร จะรวมพลังกันไปปลูกป่าปลายสิงหานี้ที่แม่แจ่ม คณะกรรมการกิจการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบเงินร่วมสมทบในกิจกรรมครั้งนี้ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อบ่ายวันที่ 18 ตุลา

ร่วมใจปลูกป่า และบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่ “บ้านแกน้อย” เชียงดาว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม ผู้นำ ชุมชนชาวบ้าน บ้านแกน้อย บ้านไชยา จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสฉลองพระชน มายุ 65 พรรษา ประจำปีพ.ศ.2560 ในช่วงเช้ามีพิธีทางพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ แล้วพร้อมร่วมกันปลูกป่า และบวชป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับป่าต้นน้ำในพื้นที่ บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ...

เปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินประจำปี 2560 ที่ป่าต้นนํ้าแม่นาไทร ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

เชียงใหม่ ชาว อ.หางดง ปลูกป่าต้นน้ำในโครงการ “ร้อยดวงใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน

วันที่ 8 ส.ค.60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560 ที่ป่าต้นน้ำแม่นาไทร ต.บ้านปง อ.หางดง หนึ่งในกิจกรรมที่ จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนม พรรษา 65...

อบจ.เชียงใหม่ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำตามรอยพ่อที่ออนใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลออนใต้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23 (ดอยสะเก็ด) และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สำนักอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จัดโครงการปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุมชนพอเพียง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ แม่ผาแหน โครงการในพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา...

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการปลูกป่า หรือพันธุ์ไม้ ทำให้ระบบนิเวศ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอจอมทอง เกิดความอุดมสมบูรณ์ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย อ.จอมทอง

ปลูกป่าต้นน้ำ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน รวม 37 หน่วยงาน จัดงานปลูกป่าต้นน้ำ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสภาพแวดล้อม เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย...

พลังมวลชนเชียงดาวรวมพลัง ปลูกป่า-บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

อำเภอเชียงดาว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 (27 ก.ค.) นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว และนายพิพัฒน์พงศ์ เดชา สมาชิก อบจ.ชม.เชียงดาว เขต1 หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ...