fbpx
หน้าแรก แท็ก ปุ๋ย

แท็ก: ปุ๋ย

เกษตร 360 องศา…ลำไย๊….ลำไย?

ปกติทุกฤดูกาลผลผลิตในบ้านเรา ก็มักจะมีปรากฏ การณ์ 2 ด้านอยู่เสมอ หนึ่งคือ ผลผลิตไม่พอขาย และสองคือ จะไปเร่ขายผลผลิตกันที่ไหนดี ปีนี้แถวๆ บ้านลำไย นอกฤดู ทำเงินพอสมควรผมไม่ได้ทำครับ แต่คู่เขยที่เป็นรองนายกฯ ทุ่มทุนสร้าง แล้วก็โกยเละ 555!!!!.....ในขณะที่อีกฟากฝั่งของประเทศ กับราคาลำไยนอกฤดู ได้ยินได้ฟังว่า สาหัสสากรรจน์ลำไยนอกฤดูทะลักออกพร้อมกัน ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตลำไยออกมาจำนวนมาก เพราะ รู้เทคนิค ผลิตลำไยนอกฤดูกันทั้งน๊าน...ผลผลิตเกือบ 3 แสนตันมูลค่าการค้ามากกว่า...

อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงไข่น้ำ(ผำ)แบบสะอาดในบ่อซีเมนต์และการแปรรูป ความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืช โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 40 ราย ตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เกษตร 360 องศา… ปุ๋ยจากธรรมชาติ

ปกติในเขตชุมชนทุกแห่งจะมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืช สิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนที่สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ ยกตัวอย่าง.....ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย ลดการเผาเพื่อป้องกันหมอกควัน ได้ด้วย แถวๆบ้านใน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทุกครัวเรือน มีมุมปลูกพืชวนครัว รั้วกินได้ นำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย หลายๆชุมชนความโดดเด่น คว้าผลงานระดับประเทศมาแล้ว เช่น ชุมชนแพะป่าห้า ในส่วนละแวกบ้านหนองเงือก ป่าซาง ลำพูน...

สกู๊ปพิเศษ…”ซื้อปุ๋ย” ให้เป็น

ปุ๋ย คือ วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบหรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วจะปลดปล่อยหรือสังเคราะห์ธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่พืช ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงต้องการธาตุอาหารพืชเพิ่มเติมจากปุ๋ยน้อยกว่าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ