fbpx
หน้าแรก แท็ก ปุ๋ยหมัก

แท็ก: ปุ๋ยหมัก

ห้วยทรายตั้งกลุ่ม“ทำปุ๋ยหมัก” สนองนโยบายรัฐบาล-สนง.เกษตรจังหวัดลงตรวจเยี่ยม

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ของบ้านห้วยทราย หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีจัดกิจกรรมด้านการอบรมและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการ9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะเกษตรอำเภอแม่ริม ได้เดินทางไปเปิดการอบรมและลงพื้นที่ชมการปฏิบัติงานของกลุ่มเกษตรด้านการทำปุ๋ยหมักและกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหาร โดยการนำของ ร.ท.อินสอน ลือไชย...

ชาวบ้านเวียงหนองล่อง 3 ตำบล พอใจโครงการขยะเอาทำปุ๋ย

ชาวเวียงหนองล่อง 3 ตำบล พอใจโครงการขยะเอาทำปุ๋ย เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงพระเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 60 มว.รส.ที่ 2 ( อ.เวียงหนองล่อง )โดย พ.ท.เฉลิมพล ศรีทะ...

เชียงใหม่ ผนึกกำลังชุมชน รณรงค์ทำปุ๋ยหมัก จากกิ่งไม้ใบไม้ ลดหมอกควัน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มี.ค.60 ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ สวนล้านนา ร.9 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายชุมชน กว่า 100 คน ทำการจัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดการเผาในที่โล่ง และบรรเทาปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2560 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม...

สำรวจราคาสตอเบอรี่ ในชม.ตกลงเล็กน้อย

สถานการณ์ปลูกสตอเบอรี่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ราคาตกลงเล็กน้อยแต่ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยทางภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมลดการใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าปลอดภัยจากสารพิษและมีคุณภาพสูง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์ปลูกสตอเบอรี่ในจังหวัดเชียงใหม่ปี 2559/60 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกประมาณ 6,759 ในอำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง กัลป์ยาณิวัฒนา แม่แจ่ม แม่วาง แม่ริม ฝาง และอำเภอเมือง โดยในปีนี้...

นครเชียงใหม่ลดขยะ ทำปุ๋ยแจก-ลดเผา

นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ตระหนักในปัญหาการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ลดมลภาวะต่างๆ ด้วยหลักการลดขยะ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้หมด ส่วนที่เป็นขยะเปียกก็คัดแยกนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้นายกฯทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯได้ให้ความสำคัญ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ประกอบกับช่วงฤดูหนาวจะมีเศษใบไม้ร่วงหลนมากรวมถึงวัชพืชที่แห้ง อาจเสี่ยงต่อการเป็นเชื้อเพลิง ลุกไหม้ในที่ดินรกร้างได้ จึงมีการจัดการให้เกิดประโยชน์ ด้านนายวิสาขะ ปัญญาช่วย หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่าขยะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมีวันละกว่า 300...

การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สุมาฆมาศ รวยทรัพย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอเมือง เชียงใหม่

เกษตร 360 องศา… ปุ๋ยจากธรรมชาติ

ปกติในเขตชุมชนทุกแห่งจะมีเศษใบไม้ กิ่งไม้ วัชพืช สิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนที่สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย ทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ ยกตัวอย่าง.....ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย ลดการเผาเพื่อป้องกันหมอกควัน ได้ด้วย แถวๆบ้านใน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทุกครัวเรือน มีมุมปลูกพืชวนครัว รั้วกินได้ นำเศษใบไม้ กิ่งไม้มาย่อยสลาย หลายๆชุมชนความโดดเด่น คว้าผลงานระดับประเทศมาแล้ว เช่น ชุมชนแพะป่าห้า ในส่วนละแวกบ้านหนองเงือก ป่าซาง ลำพูน...