fbpx
หน้าแรก แท็ก ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์

แท็ก: ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์

สสจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการประกวด สื่อสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล-เกียรติบัตร ลงนาม โดย ผวจ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณา” พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ลงนามโดยท่านผวจ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางฯ สสจ.เชียงใหม่ ตระหนักถึงสถานการณ์การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหาซื้อมาบริโภค ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและทรัพย์สิน...