fbpx
หน้าแรก แท็ก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

แท็ก: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะพระนางจามเทวี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ของชมรมชาวไทยเชื้อสายมอญจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน

ผวจ.ลำพูน ให้โอวาท-แนวทางปฏิบัติ และแนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนา จ.ลำพูน แก่ข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันนี้ 1 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ. ได้กล่าวให้โอวาท-แนวทางปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของรัฐบาล และแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ลำพูน แก่ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการใน อปท.พื้นที่ 8 อำเภอ ซึ่งมีผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 58 คน โดย ผวจ.ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงาน...

มอบใบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ เกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ตามนโยบายของกรมการส่งเสริมการเกษตร

ลำพูนสร้างการรับรู้ใช้ ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

จังหวัดลำพูน กำหนดแผนการดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) โดยใน ปี 2560 มีเป้าหมายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และยังขาดความรู้การใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้...

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พระพหรมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พิธีเปิดงานโครงการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง จ.ลำพูน

อรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ประจำปี 2561 จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือและมีอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แจ่มฟ้าช๊อปปิ้งมอลล์ จำกัด เป็น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เครือสหพัฒน์ สานพลังภาครัฐและชุมขน จัดงาน ” เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ ” นำเสนอผลงานเด่นพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน

เครือสหพัฒน์ สานพลังภาครัฐและชุมขน จัดงาน " เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ " นำเสนอผลงานเด่นพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน เช้าวันนี้ 17 พ.ย.2560 ที่ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐ...

บพิธีทำบุญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

อรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานฯ โดยมี ณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้า ที่เข้าร่วมในพิธี ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน

พ่อเมืองลำพูนคนใหม่เดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองจามเทวี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนคนใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางถึงจังหวัดลำพูน พร้อมปฏิบัติงานตามแนวทางพัฒนาจังหวัดลำพูน ให้เป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน และ นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการแต่งให้มาปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้เดินทางมาถึง จังหวัดลำพูน โดยได้ไปกราบสักการะ พระบรมธาตุหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน...

ผู้ว่าฯลำพูน ร่วมทอดผ้าป่าสร้างวัด

           อิ่มบุญถ้วนหน้า...........ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “วีรชัย  ภู่เพียงใจ” และท่านอดีตผู้ว่าฯ ลำพูน “ณรงค์ อ่อนสอาด” และท่าน ปจ. ณรงค์ พร้อมด้วยท่านนายกมะเขือแจ้วัฒนา ร่วมทอดผ้าป่าสร้างวัดดอยขะม้อ-บ่อน้ำทิพย์ งานบุญนี้ “ฟ้า-พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา” ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสมทบด้วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ครอบครัวชาวจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ครอบครัวชาวจังหวัดลำพูนที่ได้รับเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับประเทศ , มอบใบประกาศอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้สูงอายุดีเด่นด้านต่าง ๆ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบเงินและสิ่งของบริจาค จากผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน

นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบเงินและสิ่งของบริจาค จากผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัดลำพูน จำนวน 15 แห่ง ที่นำสิ่งของและเงินมาร่วมบริจาค ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน รวมเป็นเงิน 50,358 บาท  โดยเงินดังกล่าวจะนำไปสมทบทุนโครงการ ชุมชนแห่งความสุข บนความพอเพียง