fbpx
หน้าแรก แท็ก ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

แท็ก: ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

ร่วมจัดกิจกรรม ”ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย“

อาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พิชญากร เพ็ชรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมทีมงาน ร่วมจัดกิจกรรม ”ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย“ ณ ลานกิจกรรมวัดต้นเกว๋น ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

“ไข่ป่ามยักษ์” สถิติโลก ที่หนองควายบ้านเฮา

เมืองนอกพวกฝรั่งมังค่าเขาก็จัดให้มีกันอยู่เป็นเนืองเรื่องทำสถิติโลกสร้างข่าวให้ฮือฮาเป็นที่สนใจอย่างเช่น การทำขนมเค้กใหญ่ที่สุดในโลก หรือการทำเบอร์เกอร์ลบสถิติโลก หรือฮ็อดด็อกยาวที่สุดในโลก เมืองไทยเราก็เคยมีเหมือนกันกับเรื่องทำนองนี้ อย่างเช่นไม่นานมานี้การทำไส้อั่วยาวที่สุดในโลก หรือการทำแหนมห่อใหญ่สร้างสถิติโลก และเมื่อวันที่ 2 เมษายน เทศบาลตำบลหนองควายได้จัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ปี 2560 ได้จัดฮือฮากับการทำ “ไข่ป่ามยักษ์” ใช้ไข่จำนวนถึง 1,700 ฟอง...

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เริ่มแล้ว ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทต.หนองควาย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่...

ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้กิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนตำบลหนองควาย ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ขอเชิญร่วมเที่ยวชม ชิม ช้อบปิ้ง ในงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 เมยายน 2560...