fbpx
หน้าแรก แท็ก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แท็ก: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ.ฮอด จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดต.ไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก วางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน อปท. กำนัน ผญบ. ประชาชนทั่วไปใน...

พสกนิกรชาวแม่สะเรียง พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เช้าวันนี้ (13 ต.ค. 61) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม...

พช.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในภาคเช้า ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ...

กองบิน 41 จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล-ตักบาตร เพื่ออุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและตักบาตร เพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี คุณรัชนีกร ผ่องอำไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41, ข้าราชการ , ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธี...

54 ปี เขื่อนภูมิพล เขื่อนที่หล่อเลี้ยงคนไทย ให้ไฟฟ้า ให้น้ำ ให้ชีวิต

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทย จึงส่งผลให้เกิดโครงการเกี่ยวกับน้ำขึ้นมากมาย และทำให้ประเทศไทยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางน้ำ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อยู่หลายครั้ง "เขื่อนกักเก็บน้ำ" เป็นหนึ่งในโครงการเกี่ยวเนื่องกับน้ำที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงให้ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยแก้ไขปัญหาน้ำด้านการอุปโภค บริโภค การ เกษตร รวมถึงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำสร้างแสงสว่างให้คนไทยทั้งประเทศได้อีกด้วย ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ว่า...

ห้วยตึงเฒ่าเตรียมจัดการแข่งขัน “วิ่งเทรลตามรอยเท้าพ่อ ไปดูต้นตอแหล่งน้ำ ที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า” ในรูปแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ

นายสุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า สำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เตรียมจัดการแข่งขัน วิ่งเทรลห้วยตึงเฒ่า “วิ่งเทรลตามรอยเท้าพ่อ ไปดูต้นตอแหล่งน้ำ ที่น้ำตกห้วยตึงเฒ่า” เพื่อต้องการให้ประชาชนได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันรำลึกถึงแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการวิ่งเทรล เป็นการวิ่งในรูปแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ เช่น ป่า,ภูเขา, ทุ่งหญ้า ตามภูมิประเทศของสถานที่จัดงานที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะต่างจากการวิ่งแบบปกติในเมือง ที่จะวิ่งตามปกติที่จะเป็น ทางเรียบซะส่วนใหญ่ สำหรับ การแข่งขันวิ่งเทรลห้วยตึงเฒ่า จะจัดขึ้นในวันที่ 3...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล  จ.เชียงใหม่

“เซ็นทรัลฯ” แจกแผ่นผับที่ระลึกงานพระราชพิธีฯ

ตามที่ "กระทรวงวัฒนธรรม" พิมพ์แผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยแจกให้ผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์หลายแห่งมีประชาชนจำนวนมาก ทำให้แผ่นพับที่จัดเตรียมไว้บางแห่งไม่เพียงพอ ประชาชนได้รับไม่ทั่วถึง ล่าสุดเซ็นทรัลกรุ๊ป เปิดเผยผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาและเซ็นทรัลเฟสติวัลทุกสาขา จะช่วยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมแผ่นพับที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา...

วัดหัวริน ร่วมตกแต่งซุ้มดอกไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พระครูวิวิชประชานุกุล เจ้าอาวาสวัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับพระภิกษุตกแต่งซุ้มดอกไม้ บริเวณหน้าวัดหัวริน ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด 60 ปี ภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์ โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทยแล้ว ยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย โครงการฝนหลวง ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่านบริเวณเทือกเขาภูพานทรงสังเกตว่า มีปริมาณเมฆมากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่างเส้นทางบิน แต่ไม่สามารถรวมตัวจนเกิดเป็นฝนตกได้ทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝน และทรงพบเห็นว่าหลายแห่งประสบปัญหา พื้นดินแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรมักประสบความเดือดร้อนจากภาวะ ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ในระยะวิกฤติของพืชผล ทำให้ผลผลิตต่ำ...

พระเสด็จสู่ฟ้าแผ่นดินร่ำอาลัย น้อมฯศิรวาทย์บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาทีสิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองสิริราชสมบัติได้ 70 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย และประชาคมโลกพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดรัชสมัยของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และความมุ่งมั่นพระราชหฤทัย ในพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี คล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ปธ.ชมรม ลส.ชบ.จ.ชม. นางศิรานุช อ่อนอ้น ปธ.ชมรมวิทยากร ลส.ชบ.อ.สันทราย และ ร.ต.ท.ธวัช วิโรจน์ หน.วปง.ชม....