ราคาผักแพงหูฉี่ ประชาชนอ่วม! ภัยแล้งเป็นเหตุ

แม่โจ้โพลล์ สำรวจราคาสินค้าเกษตรปรับสูงขึ้นจากภัยแล้ง ปริมาณสินค้าเกษตรในท้องตลาดลดลงส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เผยมะนาวแพงหูฉี่ รองลงมาคือ ผักชีต้นหอม และถั่วฝักยาว ประชาชนรับผลกระทบไปตามๆกัน แนะการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรและมีสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดในปริมาณที่เพียงพอต่อไป