เชียงใหม่เฮ!! ผุดถนน 4 เลน เลียบคลอง เร่งสร้างทางลอด ให้ครบทุกทางแยก เดินทางได้สะดวก

เริ่มแล้วก่อสร้างอีก 2 ช่องทางจราจรเลียบคลองชลประทาน จากแยกต้นเกว๋นไปน้ำบ่อหลวง ใช้เวลา 780 วัน หลัง 11 มิ.ย.61 ได้ใช้ถนน 4 ช่องทางจราจรตลอดทั้งแนวคลองชลประทานไปถึงแยกท่าวังพร้าว แจงการเวนคืนคืบไปแล้วกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ มีเพียง 6 รายที่ไม่พอใจการเวนคืนที่ดินแค่บางส่วน ยืนยันตลอดทั้งเส้นทางก่อสร้างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ตลอดสาย พร้อมเผยแยกต้นเกว๋นเคาะแล้วสร้างเป็นทางลอด ส่วนแยกท่าวังพร้าวยังไม่ได้ข้อสรุปแนวโน้มกว่า 80 เปอร์เซ็นต์จะสร้างเป็นทางลอดเช่นกัน