(มีคลิป) มช. วิกฤตภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้หนัก เหตุปรับเปลี่ยนเปิดการเรียนซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อน

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. แจงปัญหามหาวิทยาลัยประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้หนัก เหตุมาจากการปรับเปลี่ยน เปิดการเรียนซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อน มีการใช้น้ำสูงขึ้น ความต้องการน้ำในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ จนต้องออกประกาศของดจ่ายน้ำประปาเป็นบางเวลา ชี้มีผลเสียมากกว่าผลดี วอนที่ประชุมอธิการบดีทบทวนให้กลับมาใช้ระบบเดิม