มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมม […]