สธ.เตรียมพร้อมโรงพยาบาล ตลอดเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลทุกระดับในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และในโรงพยาบาล เตรียมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ เครื่องมือแพทย์ สำรองเตียง เลือดทุกหมู่ เครื่องช่วยหายใจ พร้อมดูแลประชาชนตลอดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนบาดเจ็บจากจราจรหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง