ตามรอย ครูบาเจ้าศรีวิชัย : ผู้สืบสานพระพุทธศาสนาในแผ่นดินล้านนา

ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระที่สร้างคุณูปการณ์มากมายไว้ในใ […]