วันที่ 5 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล”

วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ที่ทรงกระทำพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อันดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี