แนะผู้ประกอบการอาหารไทยสร้างกลยุทธ์ พร้อมบุกตลาด ASEAN +6

แนะผู้ประกอบการอาหารไทยเร่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอาหาร หากต้องการนำสินค้าเจาะเข้าตลาด ASEAN +6 ควรใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการตลาดโลก รวมทั้งการตั้งราคาขายและสนับสนุนการขายในการตลาดด้วย

1 2