fbpx
หน้าแรก แท็ก สร้างฝาย

แท็ก: สร้างฝาย

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินทางตรวจรับทราบปัญหา การสร้างฝายพื้นที่

แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินทางตรวจรับทราบปัญหา การสร้างฝายพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งช่วงน้ำวิกฤติ พร้อมสั่งดำเนินการต่อหลังงานชะงัก เนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นทุกพื้นที่ ในทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ก็ได้เกิดการขาดแคลนน้ำในการใช้กับการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค ทางคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย และทางกองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ทต.แม่ อาย ภาคส่วนราชการ ฝ่ายปกครองและประชาชน ได้ร่วมกันสร้างฝายหลวงตามศาสตร์พระราชา...

สร้างฝายตามศาสตร์พระราชา ช่วยชาวบ้านได้มีน้ำกิน

นายอาพล จินดาวัฒนา รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พลเอก ปราการ ชลยุทธ กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ปรึกษา พร้อมคณะได้เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมและศึกษางานสร้างฝายตามศาสตร์พระราชา ที่ทาง พลโท ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ได้สร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยน้อมนำเอาปรัชญาของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาใช้ในการสร้าง ซึ่งจะอาศัยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยความร่วมมือของประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งทางนายอาพล จินดาวัฒนา รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมฯ...

ฝายชะลอนํ้า “ทุ่งหัวช้าง” ชาวลำพูนสร้าง อบจ.ลงทุนสนับสนุน

“ฝายชะลอนํ้า” ทำได้ทำได้ดีด้วย วันนี้เเห่งพลังศรัทธาวิถีครูบาสามัคคี นำพลังพี่น้องชุมชนหมู่ 6 บ้านแม่แสม ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ร่วมกันพัฒนาสร้างฝายขุนเเม่เเสม 1 ใน 13 ฝาย ตำบลตะเคียนปม ชุมชนร่วมกันก่อสร้างฝายผันนํ้าตามวิถีชาวบ้าน วิถีครูบาหน้าหมู่ผสมผสานกับหลักวิศกรรมสมัยใหม่ให้เกิดความแข็งเเรงมั่นคงเเต่คงความเป็นพื้นถิ่น ด้วยหลักคิดสมัยใหม่ ก่อเกิดเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันสร้างฝาย ชาวบ้านมีความสุขที่ได้ร่วมกันทำเองกับมือสร้างความหวงเเหนถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดฝายที่สร้างประโยชน์เเก่ชุมชน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า...

ทหารน้อมนำโครงการพระราชดำริ ร.9 สร้างฝาย

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและได้มีน้ำใช้ในด้านการเกษตรพืชไร่ ในระยะยาว ที่วันก่อนกองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทหารร่วมกับประชาชนเยาวชนได้ทำการรักษ์ป่าสร้างฝายในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อความยั่งยืนถาวร โดยได้น้อมนำโครงการพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้มองเห็นการไกลและเพื่อประชาชนของท่านจะได้อยู่ดีมีสุข ซึ่งวันก่อนพลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับนายสราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิเชษฐ์ คันธรส นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้านจำนวนประมาณ 200 คน เข้าทำการร่วมในการบวชป่า...

ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ

ชาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เมืองงาย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณ ท่าน้ำปิง สบห้วย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงอนุรักษ์  โดยจะเก็บกักน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค ตลอดในระยะเวลาแล้งที่จะถึงนี้ โดยพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ทหาร-ชาวบ้าน รักษ์ป่าสร้างฝาย เพื่อความยั่งยืน

กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทหารร่วมกับประชาชนเยาวชนได้ทำการรักษ์ป่าสร้างฝายในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำเพื่อความยั่งยืนถาวร โดยได้น้อมนำโครงการพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมนายสราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และนายพิเชษฐ์ คันธรส นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระนายอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้านจำนวนประมาณ 200 คนเข้าทำการร่วมในการบวชป่า สร้างฝาย...

บูรณาการร่วมสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 330 ตัวที่ 8 ของเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 3 (นํ้าตกแม่สา) เจ้าหน้าที่หน่วยพทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 6 (นํ้าตกตาดหมอก) ร่วมกับ นายสมชิด กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 คณะครูฝายจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่1 (เชียงใหม่) เทศบาลตำบลแม่แรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ปางช้างแม่สา และพนักงานประปาแม่ริม เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่...

ม.พายัพ นศ.สร้างฝาย ที่บ้านแม่กองคา อ.แม่สะเรียง

เพื่อสังคมและประชาชนที่จะได้รับ งานนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 37 คน จัดออกค่ายพายัพอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ปีนี้ไปไกลหน่อย เพื่อให้ได้สัมผัสของจริงและรู้ว่าที่นั่นลำบากจริง ณ โรงเรียนบ้านแม่กองคา ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานนี้น้องนักศึกษา ม.พายัพก็ไม่ได้ท้อ ถึงที่หมายต่างช่วยกันอย่างเต็มที่กับการทำฝายชะลอน้ำ, พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน, ทาสีห้องน้ำคริสตจักร, ก่อนกลับได้ร่วมกันบริจาคเครื่องนุ่งห่ม...

โครงการปิด “ฝายมีชีวิต” ลำดับที่ 299 ของประเทศไทย

การสร้างฝายชะลอนํ้าในพื้นที่ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นฝายตัวที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นลำดับที่ 299 ของประเทศไทย สร้างที่ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของฝาย สร้างฝายเพื่อเก็บนํ้าให้สัตว์นํ้า สัตว์ป่าได้กินนํ้าช่วงฤดูแล้งและเป็นแนวป้องกันไฟป่า จากสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเปียก การสร้างฝายเกิดขึ้นได้เพราะการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน และผู้ประกอบการในพื้นที่ นำโดย นายสมชิต กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่...

ทหารและประชาชนชาวลำพูน ร่วมกันสร้างฝายเก็บกักชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง

ทหารกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน ร่วมกับประชาชน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ร่วมกันซ่อมแซม ก่อสร้างฝาย เก็บกัก ชะลอน้ำ ป้องกัน ภัยแล้ง , อุทกภัย โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการสร้างฝาย โดยมีทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง ที่บ้านห้วยแทง หมู่ 5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง ทหาร...

(คลิป)ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง”ฝายมีชีวิต”พื้นที่ ต.แม่แรม

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 6(น้ำตกตาดหมอก) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 3 ( น้ำตกแม่สา)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่ ที่ 12 (ห้วยทราย)ร่วมปิดโครงการสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 281 ของประเทศไทย ตัวที่ 2 ของ จ.เชียงใหม ในท้องที่ห้วยแม่แรม บ้านปางไฮ หมู่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม โดย...

(มีคลิป)เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน สร้างฝายมีชีวิต ต้นแบบมิตรภาพคนเจียงใหม่แห่งที่ 2

เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน สร้างฝายมีชีวิต ต้นแบบมิตรภาพคนเจียงใหม่แห่งที่ 2 อันดับที่ 281 ของประเทศ...อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย(หน่วยตาดหมอก)ร่วมกับอีเกิ้ลแทรคซิปไลน์ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ม.8 บ้านปางไฮ ม.9 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อในหลวงของปวงชนชาวไทย ต.แม่แรมบริเวณบ้านปางไฮ ม.4  จากแนวคิดและแรงบันดาลใจที่เกิดจากการไปศึกษาดูงานการสร้างฝายธรรมชาติ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาของกลุ่มผู้นำชุมชนในตำบลแม่แรม ซึ่งทั้ง...