ผ่อนผันคนต่างด้าว

ทางนายคมสัน พัวศรีพันธุ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 15/2559 ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่มีเอกสารดังต่อไปนี้ เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ได้โดยจะต้องเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2559