fbpx
หน้าแรก แท็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

แท็ก: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สสจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการประกวด สื่อสร้างสรรค์ พร้อมมอบรางวัล-เกียรติบัตร ลงนาม โดย ผวจ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ สปอตวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อ “ฉลาดเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และรู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณา” พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ลงนามโดยท่านผวจ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางฯ สสจ.เชียงใหม่ ตระหนักถึงสถานการณ์การโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อหาซื้อมาบริโภค ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและทรัพย์สิน...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือน!! เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ เสี่ยงปอดบวม แนะดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น จะทำให้ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนวัยอื่นๆ อยู่แล้ว ต่ำลงไปอีก จึงมีโอกาสเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และอาจมีโรคปอดบวมแทรกซ้อน ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมดจากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม –...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (สสจ.ชม.) พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการ คือ ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย A Michigan 2015 (H1N1), A Singapore 2016 (H3N2)...

สสจ.เชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

สสจ.เชียงใหม่ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 ณ สถานบริ การสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่าโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี โดยวัคซีนที่นำมาให้บริการ คือชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย A Michigan 2015 (H1N1),...

ตรวจเข้ม กระเช้าของขวัญ ไม่ได้มาตรฐาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคประชาชนชน ได้ กำหนดออกตรวจกระเช้าของขวัญ และการตรวจหาสารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารสดในห้างสรรพสินค้า และตลาดสดในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อกำกับให้อาหารที่นำมาจัดรวมอยู่ภายในภาชนะ มีความครบถ้วนตามฉลาก และมีระยะเวลาการหมดนานกว่า 6 เดือน นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง...

สสจ.ชม. เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติระดับจังหวัดและแต่ละอำเภอ โดยเน้นการดูแลรักษารายบุคคลอย่างใกล้ชิด นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติประจำจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ 25 อำเภอ ซึ่งจะเน้นที่การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนการรักษาการกินยาแบบมีพี่เลี้ยง มีกระบวนการให้การปรึกษา การส่งเสริมด้านโภชนาการ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม และจัดให้มีการจัดการผู้ป่วยแต่ละราย ที่พร้อมให้การดูแล ติดตามอาการผู้ป่วยได้ทุกวัน เพื่อให้มีอัตราความสำเร็จการรักษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90...

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการกำจัดโรคมาลาเรียอย่างยั่งยืน ในระดับปฏิบัติการในพื้นที่โดยโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรียรอบที่ 10 ปี 6 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมโดย ร.อ.นพ.ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และเด็กเล็กในศูนย์เด้กเล็กเอกชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอาหารสุขภาวะในชุมชนบ้านจัดสรรและศูนย์พัฒนาการเด็กเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณโดย สสส. จัดประชุมการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร และเด็กเล็กในศูนย์เด้กเล็กเอกชน ให้มีสุขภาวะที่ดีในปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งด้านอาหารปลอดภัย การดูแลสุขภาพกายและใจ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการร่วมขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นบ้านจัดสรรต้นแบบการดูแลสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุ โดยมีนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน นางมลวิภา ศิริโหราชัย ผู้จัดการโครงการฯ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560ณ ห้องประชุมปารีส...

แจ้งผู้ประกอบการนวด-สปา ขึ้นทะเบียนก่อนหมดเขต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้ให้บริการนวดยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้แล้วและผู้มีใบรับรองผู้ดำเนินการสปายื่นคำขอใบอนุญาตได้แล้ว ภายในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ สามารถยื่นคำขอได้ทั้ง 17 อำเภอและยื่นได้ที่ ศุนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ(คันคลองชล) สอบถามวัน เวลา สถานที่ได้ที่สาธารณสุขในแต่ละอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่ เผยเชียงใหม่มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 450 แห่ง มีผู้ให้บริการนวดและสปา จำนวน 3,748 ราย ผู้ให้บริการอิสระที่ไม่มีสังกัดประมาณ 6,000 ราย เภสัชกร...

จังหวัดลำปาง เตือนระวังเห็ดมีพิษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือนประชาชนที่นิยม เก็บเห็ดมารับประทาน ควรระมัดระวัง เห็ดมีพิษ เนื่องจากสี และลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดที่สามารถรับประทานได้ทั่วไป นายแพทย์ ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ มักมีเห็ดออกมามากชนิด ซึ่ง มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ทั้ง ขนาด และ สี ไม่สามารถแยกออกได้ว่า เห็ดชนิดไหนสามารถรับประทาน ได้ หรือ...

สสจ.เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพ การนวดแผนไทยไปสู่นานาชาติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดต่างๆ พร้อมกับสร้างชื่อเสียงไปในระดับนานาชาติต่อไป ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และโดยมีนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพมีมูลค่าทางธุรกิจสูงนับพันล้านบาทต่อปี ซึ่งปีนี้มีสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพมาขอรับรองมาตรฐาน จำนวน 397 แห่ง มีผู้ให้บริการจำนวน 1,780 คน...

ประเพณี ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณี ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ประจำปี 2560 ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรจากผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวต่อไป