ห่วงลิ้นจี่ไม่ตรงสเปค สาเหตุจากปัญหาภัยแล้ง ปลาย พ.ค. ทยอยวางตลาด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามสถานการณ์ตลาดลิ้นจี่ ในพื้นที่ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขณะที่ผลผลิตความเสียหายจากผลผลิตลิ้นจี่เสียหายลดลงเมื่อเที่ยบกับปีที่แล้ว แต่ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากภัยแล้ง อาจทำให้คุณภาพลิ้นจี่ลดลง ไม่ตรงสเปค รออานิสงส์ฝนเท ก่อนทยอยออกสู่ตลาด ปลายเดือนนี้

1 2 3 4