fbpx
หน้าแรก แท็ก อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน

แท็ก: อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน

อนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำบลออนใต้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวบ้านปง ห้วยลาน ร่วมสืบสานประเพณี งานประเพณีอนุรักษ์ป่าต้นน้ำห้วยลาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 70 ปี “ประเพณีบวงสรวงขุนน้ำห้วยลาน ประจำปี 2559” ภายในงานมีกิจกรรม การสืบชะตาแหล่งน้ำ การบวชป่า การปลูกป่า สร้างฝายประชารัฐ และการแข่งขันบั้งไฟ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลาน...