วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 เวลา 06:07น.
หน้าแรก แท็ก อบรมเยาวชน

แท็ก: อบรมเยาวชน

มทบ.33 จัด “อบรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 2560

กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 จัดอบรมเยาวชนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 โดยมีพลตรี เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชา การมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ พลตรีเกษมสุข...

ดึงเยาวชนเป็นแนวร่วมต้านยาเสพติด

  วันนี้ 13 มี.ค. 60 เวลา 15.00น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 การจัดทำโครงการฝึกอบรม"เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" (ย.อส.) มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ เธอละประมาณ 5 -...

สร้างวินัยจราจร เยาวชนเมืองรถม้า

ลำปางอบรมเยาวชน 13 อำเภอ ภายใต้โครงการ คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร หวังเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกให้น้อยลง ตามนโยบายของรัฐและตามประกาศของจังหวัด เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเขลางค์นคร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอเมืองลำปาง จ.ลำปาง เป็นประธานเปิด การฝึกอบรม "เยาวชนลำปาง สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ภายใต้โครงการ...