fbpx
หน้าแรก แท็ก เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

แท็ก: เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

“เจ้าน้อยพรหม” โศกนาฏกรรมความรักของเจ้าคุ้มนครลำพูน

ตำนานความรักของล้านนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักระหว่างชนชั้นสูงกับสามัญชน ซึ่งจะมีความรักเป็นความรักต้องห้าม เนื่องจากอยู่คนละชนชั้นวรรณะ แต่ตำนานความรักที่เป็นอมตะของล้านนาที่ทำให้ล้านนาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ ตำนานความรักเรื่อง “มะเมี๊ย” ซึ่งเป็นความรักระหว่างหลานเจ้าเมืองเชียงใหม่กับหญิงสาวชาวพม่าแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่ได้ครองรักกันอย่างที่สมหวัง ดังเรื่องของ “เจ้าน้อยพรหม” แห่งเมืองลำพูน วันนี้ “เชียงใหม่นิวส์” ได้นำเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของเจ้าเมืองลำพูน ซึ่งเป็นความรักระหว่างเจ้าเมืองกับหญิงสาวรูปงามเป็นสามัญชนคนธรรมดา ความรักของทั้งสองคนจะเป็นอย่างไร...

พิธีทูลพระขวัญ รับเสด็จ ร.7 ประพาสเมืองเชียงใหม่

เดือนมกราคม 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสมณฑลพายัพ ในครั้งนั้นทางเชียงใหม่ก็ได้จัดพิธีถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารสมพระเกียรติ ได้รับขบวนรับเสด็จตั้งแต่สถานีรถไฟเชียงใหม่จนถึงที่ประทับ ณ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 23 มกราคม 2469 ทางการได้จัดพิธีทูลพระขวัญขึ้น โดยปลูกพลับพลาทองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายในพร้อมด้วยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เจ้านายในมณฑลพายัพตลอดจนอาณาประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชนกูล สมุหเทศาภิบาล กราบบังคมทูลเบิกกระบวนแห่พิธีทูลพระขวัญแล้วผ่านถวายตัว แล้วจึงถึงกระบวนเครื่องพระขวัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีเจ้านายฝ่ายเหนือฟ้อนนำ...

ภาพดุนนูนบนองค์พระธาตุหริภุญชัย

ดร.ฮันส์ เพนท์ กล่าวว่ารูปแบบของอักษรล้านนาที่ปรากฏบนภาพดุนนูนบนองค์พระธาตุหริภุญชัยนั้นได้รับอิทธิพลจากจารึกวัดพระยืน ซึ่งกระทำขึ้นในช่วงพระสุมนเถระเข้ามาพำนักอยู่ที่วัดพระยืน จึงน่าจะมีอายุไม่เกิน พ.ศ.1913 หากการกำหนดอายุรูปแบบของตัวอักษรถูกต้องและแผ่นจารึกนั้นประดิษฐานอยู่ที่องค์ระฆังนั้นแต่เดิม ก็อาจเป็นไปได้ว่า “พระมหาเทวี” ผู้เป็นพระราชมารดาของพระยาทั้งสองพี่น้องนั้นคือ พระนางจิตราเทวี พระมเหสีในพระยาผายู ผู้เป็นพระราชมารดาของพระยากือนา เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และท้าวมหาพรหม เจ้าเมืองเชียงราย ปี พ.ศ.2525 ดร.ฮันส์ เพนท์ (Hans Penth) แห่งสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พบภาพดุนนูนบนแผ่นทองจังโก รอบองค์ระฆังพระธาตุหริภุญชัย...

เชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560 เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ยอดดอยอินทนนท์ โดยมีประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2560...

ลายปูนปั้นวัดป่าสัก ศิลปกรรมล้านนาในเมืองเชียงแสน

วัดป่าสัก ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอาณาจักรล้านนา วัดนี้มีเรื่องราวปรากฏอยู่ในตำนานว่า พระเจ้าแสนภู กษัตริย์องค์ที่ 3 พระโอรสในพระเจ้าชัยสงคราม แห่งราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่เป็นผู้สร้างขึ้นภายหลังจากที่พระองค์ได้มาสร้างเมืองเชียงแสนเมื่อราวปี พ.ศ.1883 เมื่อเชียงแสนก่อนที่พระเจ้าแสนภูจะทรงได้มาสร้างเมืองนั้น มีเรื่องราวบันทึกอยู่ในพงศาวดารโยนกว่า อันเมืองเชียงแสนนี้แต่กาลก่อนเป็นที่ตั้งของแคว้นโยนกนาคบุรีหรือโยนกนาคพันธุ์ ครั้นอยู่ต่อมาไม่นานแคว้นโยนกนาคบุรีก็ถึงกาลล่มสลาย พระเจ้าลาวจักราชก็ได้มาสถาปนาเมืองขึ้นใหม่ในบริเวณทางทิศตะวันออกริมฝั่งแม่น้ำโขงนามว่า "หิรัญนครเงินยาง" นอกจากนั้นพงศาวดารยังได้กล่าวถึงเมืองหรัญนครเงินยางอีกว่า ในแผ่นดินของสมเด็จอมรินทราธิราช ทรงมีเทวโองการให้ลาวจกเทวบุตรได้พาบริวารหนึ่งพันมาจุติยังเทวโลก ถือเอาจองเขาเกตุบรรพต (ดอยตุง) ลงมาสถิตเหนือแท่นเงินใต้ร่มไม้ทันหมาก(พุทรา)ใกล้ฝั่งแม่น้ำละว้านัทรี(แม่น้ำสาย)สร้างพระนคร ณ ที่นั้น ให้ชื่อว่า...

เจียงใหม่แก้วกว้าง หนตางสู่สันติภาพ ณ คุ้มแก้ว เฮือนธรรมกลางเวียง

รวมพลังจิต....เมื่อค่ำของวันที่ 28 สิงหาคม และในตอนเช้าของวันที่ 29 สิงหาคม ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลอุทิศกุศลถวายแด่บรรพชนและเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยมี "ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่" พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และแขกเหรื่อผู้มีเกียรติจากวงการสังคมต่างๆในเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีจัดขึ้นคุ้มเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ "คุ้มแก้วเฮือนธรรมกลางเวียง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีน้อมถวาย"สะเปาคำ" แด่ดวงวิญญาณบรรพชนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และ"เจ้าราชวงศ์"(เลาแก้ว ณ เชียงใหม่) นอกจากพิธีทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟ้อนรำบวงสรวง...