fbpx
หน้าแรก แท็ก @เชียงใหม่นิวส์ #เชียงใหม่

แท็ก: @เชียงใหม่นิวส์ #เชียงใหม่

“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ปี๋เก่าก่อล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่อมาฮอดมาเติง

“เองวังโหนตุและอัจจะในวันนี้ก่อเป๋นวันดี ดิถีวิเศษเหตุว่าสังขานปีเก่าก่อข้ามป้นไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่อมาฮอดมาเติง...”  คำกล่าว หื้อปอน หรือ ให้พร ในแบบฉบับของชาวจาวล้านนาในวันปี๋ใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ของไทยเรา ทำให้นึกถึงกลิ่นอายการมารวมตัวกันของคนในครอบครัว วันดำหัวคนเฒ่าคนแก่ที่ไกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ลูกหลานที่ได้ห่างบ้านไปทำงานไกลจะได้กลับมาบ้าน พบปะสังสรรค์กับญาติ ๆ ที่หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง อ้างอิงรูปภาพจาก : ...