เตือนระวังหอม กระเทียมเน่าเสีย

หอม-กระเทียม พืชอาหารประจำครัวไทย ที่คนไทยรู้จัก และนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งในระยะหลังการเก็บเกี่ยว หอม-กระเทียม มักพบการระบาดของโรคราดำ และโรคเน่าเละ ของหอม-กระเทียม ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อผลผลิตและต่อผู้บริโภค