รัฐฯสั่งเพิ่ม ความคุ้มครอง พ.ร.บ.ประสพภัย

รัฐเพิ่มคุ้มครองพ.ร.บ.ค่ารักษาเป็น 8 หมื่น ตาย-พิการ 3 แสน “สุทธิพล” ย้ำคลุมทุกกรมธรรม์ทั้งที่ซื้อไปก่อนหน้าและที่จะซื้อใหม่หลังจากนี้