แพร่คัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 59

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559