ร.ร.อนุบาลดรุณนิมิต จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561โดย พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาส วัดพันอ้น มารับอาหารบิณฑบาต เจริญพุทธมนต์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เมื่อ 11 มกราคม 2561 นางพรรณี บุญประเสริฐ ผู้จัดการ /ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 กิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร พระพุทธรูป,การตักบาตรศาลพระภูมิ,พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น การประกวดร้องเพลง,การประกวดเล่านิทาน,การประกวดมารยาทงาม,การประกวดอ่านไทย,การประกวดคัดลายมือ,การประกวดศิลปะ(การวาดภาพระบายสี),การประกวดศิลปะ(การปั้นดินน้ำมัน),การประกวดศิลปะ(การฉีกปะ) และมีเครื่องเล่นสไลด์เดอร์ ให้กับเด็กๆได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมวันเด็กแ […]

1 2