fbpx
หน้าแรก แท็ก ไข่ป่ามยักษ์

แท็ก: ไข่ป่ามยักษ์

“ไข่ป่ามยักษ์” สถิติโลก ที่หนองควายบ้านเฮา

เมืองนอกพวกฝรั่งมังค่าเขาก็จัดให้มีกันอยู่เป็นเนืองเรื่องทำสถิติโลกสร้างข่าวให้ฮือฮาเป็นที่สนใจอย่างเช่น การทำขนมเค้กใหญ่ที่สุดในโลก หรือการทำเบอร์เกอร์ลบสถิติโลก หรือฮ็อดด็อกยาวที่สุดในโลก เมืองไทยเราก็เคยมีเหมือนกันกับเรื่องทำนองนี้ อย่างเช่นไม่นานมานี้การทำไส้อั่วยาวที่สุดในโลก หรือการทำแหนมห่อใหญ่สร้างสถิติโลก และเมื่อวันที่ 2 เมษายน เทศบาลตำบลหนองควายได้จัดงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ปี 2560 ได้จัดฮือฮากับการทำ “ไข่ป่ามยักษ์” ใช้ไข่จำนวนถึง 1,700 ฟอง...

ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม บ้านหนองควาย

ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เข้ากับเทศกาลในช่วงปี๋ใหม่เมืองของเชียงใหม่ ที่เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดกิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนตำบลหนองควาย ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลหนองควาย มาโชว์ให้ประชาชนทั่วไปได้มาชมและซื้อกลับบ้านเป็นของที่ระลึกด้วย ขอเชิญเที่ยวชม ชิม ช้อบปิ้ง ในงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน (OTOP) ตำบลหนองควาย ประจำปี 2560...

ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย

เทศบาลตำบลหนองควาย ได้กิจกรรมนำเสนอวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนตำบลหนองควาย ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ขอเชิญร่วมเที่ยวชม ชิม ช้อบปิ้ง ในงาน “ผ่องานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลำ ต๋ามวิถีหนองควาย” ครั้งที่ 2 ตามโครงการงานหัตถกรรมสินค้าชุมชน(OTOP) ตำบลหนองควาย ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 เมยายน 2560...