รณรงค์แต่งพื้นเมือง ฉลอง720ปีเมืองชม.

จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ส่งเสริมทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง) ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ชุดประดับแบบพื้นเมืองตลอดจนการใช้ภาษาพื้นเมืองในชีวิตประจำวัน เพื่อเฉลิมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่