วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2018 เวลา 10:26น.

ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

เที่ยววัดหนองเงือก ชมภาพจิตรกรรมโบราณในหอไตร

วัดหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเป็นวัดสำคัญเก่าแก่วัดหนึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานที่วัดแห่งนี้ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามหาศาล นอกจากนั้นวัดหนองเงือกยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลักษณะสำคัญของวัดหนองเงือกเป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมพื้นบ้านเมืองเหนือสมัยเก่า ที่ซุ้มประตูหน้าวัดสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนาเป็นซุ้มประตูโขงประดับด้วยลวดลายวิจิตรพิศดารแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางสถาปัตยกรรมของช่างสมัยโบราณ พระวิหารของวัดเป็นอาคารทรงไทยล้านนา บานประตูมีลวดลายแกะสลักไม้ที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ ภายในวิหารจะมีเสาไม้สักทั้งต้นขนาดหนึ่งคนโอบสูง 12 ศอก ด้านหลังของวิหารวัดเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยของครูบาญาณะ เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 (พ.ศ.2453-2490) ตามประวัติกล่าวถึงพระแก้วมรกตที่นำมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดหนองเงือกว่า ปี พ.ศ.2467 ครูบาพ่อเป็ง โพธิโก ครูบาอินทจักร อินฺทจกฺโก...

สถานีรถไฟเชียงใหม่

การสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ เริ่มต้นมีการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2448 เมื่อทางราชการได้เริ่มลงมือสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายเหนือขึ้น โดยมีวิศวกรชาวเยอรมันชื่อ มิสเตอร์ อี. ไอเซ็นโฮเฟอร์ ซึ่งเข้ามารับราชการในกรมรถไฟหลวงเมื่อปลายรัชกาลที่ 5 ทางรถไฟสายเหนือสร้างจากกรุงเทพขึ้นมาจนถึงลำปางก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากภูมิประเทศในแถบนี้เป็นภูเขาสูงและมีเหวลึก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การสร้างทางรถไฟต่อจากลำปางมาถึงเชียงใหม่ต้องล่าช้าออกไป อุปสรรค์อันใหญ่หลวงของการสร้างทางระหว่างลำปางมาเชียงใหม่ก็คือ จะต้องทำการขุดเจาะภูเขาขุนตาน ซึ่งอยู่บนสันเขาผีปันน้ำเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดลำพูนการสำรวจและขุดเจาะถ้ำขุนตานใช้เวลาถึง 11 ปีจึงแล้วเสร็จ งานขุดเจาะเริ่มตั้งแต่ปี 2450 แล้วเสร็จในปี 2461 โดยขุดเจาะจากภายนอกทั้งสองด้านเข้าไปบรรจบกันตรงกลาง ใช้ช่างชาวเยอรมันกว่า 250...

ย้อนความทรงจำแห่งสายน้ำ “สาละวิน”

"สาละวิน" สายน้ำที่ไหลเป็นแนวเขตประเทศระหว่างไทยกับพม่าตรงบริเวณอำเภอแม่สะเรียง ที่ซึ่งเป็นดินแดนของนักเดินทางหลายคนใฝ่ฝันที่จะหาโอกาสมาเยือนให้ได้แม้สักครั้งหนึ่งของชีวิต ที่ซึ่งไอกรุ่นของอดีตแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างชนกลุ่มน้อยยังไม่จางหาย ย้อนขึ้นไปสู่เทือกเขาหิมาลัยในดินแดนธิเบต แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็น "หลังคาโลก" อันเป็นถิ่นกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ 6 สาย อันได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำอิรวดี แม่น้ำโขง แม่น้ำยั่งจือ แม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำสาละวิน จากต้นกำเนิดบนเทือกเขาคุนหลุนด้านตะวันออกของประเทศธิเบต ไหลลงทางใต้ผ่านทะเลสาบแอมโดโชนัก ผ่านเมืองเมนคอส ซาแต็งไหลเลี้ยวเข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ ผ่านเมืองยูนนาน ซึ่งชาวจีนเรียกชื่อของแม่น้ำนี้ว่า "นุเจียง" หรือ...

ขัวเหล็กเชียงใหม่

คนต่างถิ่นทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของสะพานนวรัฐ เพราะถือว่าเป็นสะพานสำคัญในการข้ามแม่น้ำปิงระหว่างฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก หากแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อนอกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ ไนท์บาร์ซ่าและประตูท่าแพแล้ว ชื่อของสะพานนวรัฐก็รวมอยู่ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะของสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับอันเลื่องชื่อระบือไกล สะพานนวรัฐ ที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเจอเนอเรชั่นที่ 3 หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าสร้างขึ้นมาถึง 3 ยุคแล้ว สะพานนวรัฐอันแรกนั้น สร้างขึ้นมาในสมัยที่เมืองเชียงใหม่ยังใช้การคมนาคมทางน้ำ โดยอาศัยเรือหางแมงป่องบรรทุกสินค้าและคนโดยสารติดต่อธุรกิจและการค้าขายกับหัวเมืองทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อยังไม่มีถนนหนทางติดต่อระหว่างเมืองใหญ่ ๆ และยังไม่ได้สร้างทางรถไฟขึ้นมาถึงภาคเหนือ เพราะเรือหางแมงป่องนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าการขนส่งทางบกซึ่งอาศัยวัวต่าง ม้าต่างบรรทุกของสะพานอันแรกสร้างขึ้นด้วยไม้สักล้วน (ประมาณปี พ.ศ.2440...

ตามรอย “หลวงปู่หล้า” แห่งวัดป่าตึง

ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยมว่ามีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า "หลวงปู่หล้าตาทิพย์"หลวงปู่หล้า (พระครูจันทสมานคุณ) ท่านเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2426-2439) กับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 (พ.ศ.2442-2452) หลวงปู่หล้าเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันที่ 22...

อัพเดทล่าสุด

ความสำคัญของ “หอไตรในล้านนา”

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "หอไตร" ในความหมายรวมเรามักปิดตาเห็นภาพอาคารไม้ขนาดจิ๋วชั้นเดียว มีเสาสูง เปิดใต้ถุนโล่ง ตั้งอย่างโดดเดี่ยวอยู่กลางสระน้ำ ไม่มีสะพานเชื่อม ไม่มีบันไดทางขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นลักษณะของหอไตรมาตราฐานที่พบได้ทั่วไปในแถบภาคกลางของประเทศไทย อันคติการทำ หอไตรกลางสระน้ำ นี้มีกุศโลบายเพื่อใช้ป้องกันมด ปลวก แมลง มิให้มาแทะกัดกินพระคัมภีร์ อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงอัคคีภัยไปด้วยในตัว สาเหตุที่ต้องแยกหอไตรออกมาจากกลุ่มอาคารอื่น ๆ ที่สร้างบนบกด้วยความหวาดระแวงเช่นนี้ ก็เพราะว่าในสมัยโบราณคัมภีร์พระไตรปิฏกนั้นมักจารึกลงใบลาน ดังที่เรียกว่า "คัมภีร์ใบลาน" ในขณะที่หอไตรแถบล้านนาหรือชาวล้านนาเรียกว่า "หอธรรม" นั้นกลับมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผิดแผกไปจากหอไตรในภาคกลางโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละภาคนั่นเองเอกลักษณ์ของหอไตรในล้านนา...

เที่ยววัดเก่าและสะพานขาวที่บ้านทาปลาดุก

พื้นที่ตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาในอดีตเคยเป็นแคว้นการปกครองขึ้นอยู่กับเมืองลำพูนเมื่อครั้งที่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในหัวเมืองประเทศราช พ.ศ.2441 ต่อมาปี พ.ศ.2458 ได้มีการตั้งแขวงแม่ทา แคว้นทาปลาดุกจึงได้ขึ้นอยู่กับแขวงแม่ทา ปี พ.ศ.2485 ได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ทาและเปลี่ยนเป็นตำบลทาปลาดุกแยกออกมาจากอำเภอเมืองลำพูนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอนี้คือการตัดเส้นทางรถไฟหลังการขุดเจาะอุโมงค์ที่ถ้ำขุนตานแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2461 ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากความต้องการไม้สักของบริษัททำไม้อังกฤษ (บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า) นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางลำเลียงไม้สัก ข้าวและถ่านหุงต้มในเขตตำบลทาปลาดุกลงไปยังตลาดภาคกลางได้สะดวก ต่อมาปี พ.ศ.2512 มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากเชียงใหม่ไปลำปางผ่านอำเภอแม่ทา ก็เป็นการขยายระบบเศรษฐกิจติดต่อกับพื้นที่ภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเริ่มประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อนส่งโรงงานที่จังหวัดลำปางและได้ขยายพื้นที่ปลูกจนเป็นรายได้ที่สำคัญของอำเภอแม่ทาในปัจจุบัน ชาวบ้านในตำบลทาปลาดุกส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในสองฟากที่ราบลุ่มแม่น้ำทากับลุ่มแม่น้ำสาขาคือ ห้วยแม่ป่าข่า ห้วยแม่ยอนหวาย ห้วยสองท่าและห้วยทรายขาว เป็นต้นโดยมีเทือกเขาขุนตาน (เทือกผีปันน้ำตะวันตก) ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้เป็นเสมือนกำแพงขนาดมหึมาขวางกั้นอยู่...

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ คือจุดที่ประเทศไทย ลาวและพม่ามาบรรจบกัน เป็นที่ ๆ แม่น้ำสบรวกไหลมารวมกับแม่น้ำโขง และยังหมายถึงพื้นทีบริเวณกว้างครอบคลุมสามประเทศ และในพื้นที่นี้เองที่มีการปลูกฝิ่นผลิตเฮโลอีน ลักลอบนำออกไปขายอันเป็นที่มาของตำนานการค้าฝิ่นที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกเมื่อได้ยินคำว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" คนส่วนมากมักจะนึกถึง ดอกฝิ่น ชาวไทยภูเขา รวมถึงเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและแม่น้ำโขง แต่ภาพที่มักนึกถึงกันมากที่สุดคงเป็นภาพของฝิ่นและเฮโลอีน ภาพความลึกลับ ดินแดนน่าสะพรึงกลัวของการปลูกฝิ่นและ ลักลอบค้าฝิ่น ขณะที่ภาพของสงครามกลางเมือง กองทหารและการสู้รบก็ยังคงอยู่ในห้วงมโนของผู้คนมานานกว่าครึ่งศตวรรษ การกวาดล้างโรงงานผลิตเฮโลอีน คาราวานขนฝิ่นไปตามเส้นทางในป่าปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ด้วยความที่เป็นดินแดนแห่งปริศนานี่เอง ทำให้ชื่อ "สามเหลี่ยมทองคำ" เป็นแหล่งผลิตเฮโลอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกสามเหลี่ยมทองคำ...

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “จะไปไป” 

จะไปไป ไม่ได้มีความหมายว่า "ให้ไป" เอาแหมแล้วสูเขา กับคำเมืองหรรษา คำว่า "จะไปไป" คำนี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ที่คนจากต่างถิ่นฟังแล้ว อาจจะแปลความหมายผิดเพี้ยนไป เพราะคำนี้ไม่ได้มีความหมายว่า "ให้ไป" แต่มีความหมายว่า "อย่าไป" ยกตัวอย่างเช่น คุณมีแฟนเป็นคนภาคเหนือ แล้วเขาบอกคุณว่า "จะไปไปนะ" นั่นไม่ได้หมายความว่า "จะไปไหนก็ไป"  แต่แปลว่า "อย่าไปไหนเลยนะ" (อยู่กับเปิ้นก่อน) ทิ้งท้าย ‼ คราวหน้า ถ้ามีคนบอกว่า จะไปไป ก็อย่าไปเน้อ 

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “อีคึ”

"อีคึ" สำหรับคนน่าน บ่ใจ่คำภาษาญี่ปุ่น แต่มันมีความหมายว่า "เธอสวยเริ่ด" มันตึงเน็ต ตึงคึขนาดนั้น (มันช่างเก่ง ช่างเริ่ดอะไรขนาดนี้) คำว่า อี ใช้เรียกแทนสรรพนามแทนคนที่พูดด้วย หรือพูดถึง ไม่ใช่เชิงคำหยาบคายแต่อย่างใด เช่น อีหล้า บ้าอ้าย เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้กับคนที่มีความสนิทอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น คำว่า "คึ" สำหรับคนน่าน มีความหมายว่า "เริ่ด" "ดีเริ่ด" "เริ่ดไม่ไหวแล้ว" มักใช้กับสถานการณ์การกล่าวถึงคนที่มีการแสดงออกที่เวอร์วัง อลังการ...

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ฟ้าหลัว”

แม่หลวงโวยลูกหลาน ขะใจ่เอาไฟแช็คมาฮื้อแม่หลวง เผยบรรยากาศวันนี้มันน่าดังไฟ เพราะ "ฟ้าหลัว" "ดังไฟ" แปลว่า "จุดไฟ หรือ ก่อไฟ" ส่วน "หลัว" แปลว่า "ฟืน" เน้อ

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “ไฮ่”

กีฬา กีฬาเป็นยาวิเศษ ห้าไฮ่ ห้าไฮ่"ไฮ่" ณ ที่นี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ใช้เป็นคำเรียกถึงจำนวนพื้นที่คือ "ไร่" ตัวอย่างเช่น นา 5 ไฮ่ (นา 5 ไร่) เป็นต้น แต่จริงๆแล้ว สนามกีฬาภาคเหนือ หรือ "สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี" ไม่ได้มีเนื้อที่ 5...

“หมอเมือง” ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา

หมอเมืองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะในท่ามกลางวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองที่นับวันมีความเจริญมากขึ้น วิถีชีวิตของคนเมืองเริ่มเปลี่ยนไปตามกระแสแห่งสังคม เช่นการรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทนภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น การนิยมบริโภคอาหารประเภทฟาสฟู๊ด รสนิยมการแต่งกายที่เปลี่ยนไปตามสมัยที่บางครั้งแลดูไม่เข้าท่า เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการบริโภควัฒนธรรมจากตะวันตกทั้งสิ้น ชุมชนคนเมืองล้านนามีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายอิงแอบกับธรรมชาติในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การทำไร่ทำนา หรือแม้แต่การรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำสมุนไพรที่หาได้ตามพื้นบ้านมาใช้เป็นยาในการรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้เองที่เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น มีการอนุรักษ์สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น ทว่าปัจจุบันศาสตร์ด้านหมอเมืองกำลัถูกกลืนกินไปพร้อมกับสังคมชาวบ้านที่กลายเป็นสังคมอยู่ทุกขณะ การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติหรือการแพทย์แผนไทยนั้นเกี่ยวข้องกับคนไทยมาช้านาน และด้วยวิถีชีวิตที่เป็นชาวพุทธ การดำเนินชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาทั้งสิ้น การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้อาศัยแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นหลักของความรู้และแนวคิดในเรื่องของวิถีสุขภาพ อันนำไปสู่หนทางในการปฏิบัติตัวเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี...

ประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 แนะนำเส้นทางแผนที่ทางเลี่ยง เชียงใหม่-เชียงราย หลังปิดใช้เส้นหลักชั่วคราว

จากกรณีช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ทางเบี่ยงในพืนที่การก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างเส้นทาง ทล.118 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย(บ้านปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด) ตั้งแต่ กม.42 -กม.50 ขาด จำนวน 5 แห่ง รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ และได้ปิดการใช้เส้นทางไว้ก่อน เพื่อรอให้น้ำลดและได้เตรียมเครื่องจักร รอการแก้ไข ตามที่ได้มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นแล้วนั้น ล่าสุด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแนะนำเส้นทางให้ประชาชนและผู้เดินทางเลี่ยงเชียงใหม่...

“Wireless Shape Technology By Sabina” ชวนช้อป และชม Mini concert หน้ากากเป็ดน้อย นนท์ The Voice

ซาบีน่าชวนสาวๆ ทดลอง 13 ฟังก์ชั่น ใส่สบาย จาก Wireless Shape สบายเหมือนไม่ได้ใส่ เก็บเนียนเรียบ ไม่มีโครง แต่มีทรง ที่ขุ่นแม่แนะนำ!! มาพร้อมบราไร้โครงดีไซน์ 13 แบบ ทั้งแบบดันทรง ไม่ดันทรง และเก็บทรง บอกเลยใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่ แถมใส่แล้วทรงสวยเป๊ะ ขุ่นแม่ชมใส่ก็เป๊ะใครใส่ก็เป๊ะ สามารถพบกับ Wireless Shape...

เตือนอย่าชำแหละ กินเนื้อสัตว์ที่สงสัย หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งปศุสัตว์

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอย่าชำแหละ และรับประทานเนื้อสัตว์ที่สงสัยหรือป่วยตายผิดปกติ เสี่ยงป่วยโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน หากพบเห็น ขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้สวมถุงมือยางและหน้ากากอนามัยทุกครั้ง นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ความเสี่ยงจากการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการถูกกัด ข่วนจากสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว) หรือการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เช่น น้ำลายผ่านการเลีย จากเลือดที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่ง เป็นต้น ปีนี้ล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 15 ราย จากที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับประชาชนชำแหละกระบือที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า...

แจ้งเตือนประชาชน ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า น้ำหลาก ดินถล่ม อพยพ 30 หมู่บ้าน เตือนภัยกว่า 82 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 61 เวลาประมาณ 10.30 น.นายณรงค์ อินโส หน.ปภ.จ.น่าน ได้ประกาศเตือนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่ง และที่ราบลุ่มเชิงเขา ทางเดินน้ำระมัดระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับพี่น้อง อ.ท่าวังผา ขอให้เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมเพราะฝนจะยังคงตกต่อเนื่องอีกไป 1 วัน ส่วนทางสายใต้ก็เฝ้าระวังระดับน้ำน่าน และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์กันต่อไปด้วย เนื่องจาก ระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถลม แจ้งเตือนล่วงหน้า...

สดร. ชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 7 จังหวัดทั่วไทย ร่วมรำลึก 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 (18 สิงหาคม 2561) ภายใต้แนวคิดหลัก “150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอ” ชวนน้องๆ เยาวชนมาเปิดโลกการเรียนรู้และสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์ในพื้นที่ 7 จังหวัดทั่วประเทศ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ลำปาง นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา...