วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 13:07น.

ร้อยเรื่องเมืองล้านนา

ศาลาธนารักษ์เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ “เงินล้านนาและเครื่องราชฯ”

พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเงินตราของล้านนาในเชียงใหม่มีอยู่ไม่กี่แห่ง หากไม่นับพิพิธภัณฑ์เงินตราของธนาคารแห่งประเทศไทยบนถนนโชตนาแล้ว ที่พิพิธภัณฑ์เงินล้านนาของศาลาธนารักษ์ก็เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเงินล้านนาสมัยต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจทีเดียว ศาลาธนารักษ์นอกจากจะเป็นสถานที่ให้บริการแลกเปลี่ยนและจัดจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกแล้ว ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเงินตราและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่หาชมได้ยากอีกด้วย ภายในอาคารศาลาธนารักษ์ได้แบ่งส่วนของการจัดแสดงเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตามวาระต่าง ๆ เมื่อเดินขึ้นไปชั้นบนบริเวณระเบียงก่อนเข้าสู่ห้องจัดแสดงมีภาพเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต และนิทรรศการกีฬาซีเกมส์ ที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ.2538 ในส่วนของห้องแสดงได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ห้องแสดงเครื่องราชอิสริยยศ ประกอบด้วยหมวดเครื่องสิริมงคลและหมวดเครื่องอุปโภค เครื่องราชอิสริยยศนี้แต่เดิมพระมหากษัตริย์จพระราชทานให้แก่ผู้ที่กระทำความดีความชอบให้กับแผ่นดิน เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศหรือใช้ประกอบเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทาน การพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศเป็นประเพณีที่มีมาเก่าแก่แต่โบราณ ยังไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นในสมัยใด...

พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเชียงใหม่

ในช่วงฤดูฝนนักเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติหลายท่านที่ชื่นชอบการเดินป่าเพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาคงต้องพบกับอุปสรรคทางธรรมชาติอันได้แก่สายหมอกและลมฝน อาจสร้างความยากลำบากในการเดินทางท่องเที่ยวป่าเป็นอย่างมาก แต่สำหรับผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นต่อให้มีอุปสรรคยากเข็ญเพียงใดก็จะฝ่าฟันไปให้จงได้ก็ขอเอาใจช่วยให้การเดินทางใน "ทริป" นั้นผ่านพ้นไปด้วยดี แต่สำหรับนักท่องเที่ยวธรรมชาติ "มือใหม่" หรือยังมีใจไม่เต็มร้อยหากแต่รักที่จะเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวเขาบนดอยสูง ก็มีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่รักจะชมความงามแห่งวิถีชีวิตชาวเขา ซึ่งปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ มาไว้ที่นี่ ที่สำคัญพิพิธภัณฑ์ที่ว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เลย จะว่าไปแล้วในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปมาก ในจังหวัดเชียงใหม่มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดเรื่องราวเฉพาะทางต่าง ๆ นั้นมากมายไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์เงินตรา พิพิธภัณฑ์หนังสือ พิพิภัณฑ์แมลง พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ซึ่งก็นับเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเฉพาะเรื่องนั้นได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงเดินทางเข้ามาชมและศึกษาค้าคว้าไม่แพ้กับพิพิธภัณฑ์อื่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ในความดูแลของสถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์...

วัดต้นแกว๋นเชียงใหม่ วัดเก่าร้อยปีของล้านนา

เมืองเชียงใหม่หรือนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ได้ชื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเมืองเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งของล้านนา ซึ่งครั้งหนึ่งเคย เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ดังปรากฏหลักฐานสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ว่า เคยมีการสังคยนาพระไตรปิฏกขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ของโลกและเป็นครั้งแรกในดินแดนสยาม ความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาดังกล่าวยังดำเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าเราจะไปทางไหนก็มักจะพบเห็นวัดอยู่เกือบทั่วทุกพื้นที่ของเมือง จนมีคำกล่าวถึงวัดต่าง ๆที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ว่า "วัดในเมืองเชียงใหม่นั้นมีมากมายให้พบเห็นชนิดวัดชนวัด" ไม่ว่าจะเป็นใน เมืองหรือตามหมู่บ้านชนบทเราก็สามารถพบเห็นวัดได้ทั้งนั้น ที่อำเภอหางดง มีวัดเก่าแก่ที่สำคัญวัดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ามีความสวยงามและสมบูรณ์ทางสถาปัตยกรรมล้านนามากที่สุดวัดหนึ่งของเชียงใหม่ก็ว่าได้ ความเงียบสงบและสง่างามของวัดต้นแกว๋น ทำให้เรานึกย้อนถึงอดีตของวัดในชนบทที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่สำคัญในการเป็นจุดพักขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอจอมทองเพื่อไปยังเมืองเชียงใหม่ แม้ว่าปัจจุบันการเดินทางจากวัดพระ...

แอ่ววัดเก่าเมืองลำปาง ชมวิหารจามเทวีที่วัดปงยางคก

เมืองลำปางหรือเขลางค์นคร เป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของล้านนาไทยและมีความสำคัญย้อนขึ้นไปถึงประวัติศาสตร์ยุคต้น ๆ คือตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 13 กระทั่งมีตำนาน เอกสารประวัติศาสตร์หลายต่อหลายเล่ม กล่าวถึงการสร้างเมืองลำปางมากมาย อาทิ ตำนานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ หรือแม้แต่ตำนานจามเทวีวงศ์ ซึ่งเป็นตำนานพื้นเมืองเหนือล้วนกล่าวถึงการสร้างเมืองลำปางไว้ว่า เขลางค์นครสร้างขึ้นโดยเจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งนครหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ.1223 เมื่อเจ้าอนันตยศมาปกครองเขลางค์นครได้ระยะหนึ่ง ก็ได้ทูลเชิญพระนางจามเทวีเสด็จมาประทับที่เมืองของพระองค์และได้สร้างบริเวณพระราชฐานต้อนรับพระนางจามเทวีอยู่ใกล้ ๆ กับเขลางค์นคร เรียกว่า "อาลัมภางค์นคร" ต่อมาเมืองทั้งสองถูกรวมเข้าด้วยกันเรียกว่า "เขลางค์อาลัมภางค์นคร"...

เที่ยววัดหนองเงือก ชมภาพจิตรกรรมโบราณในหอไตร

วัดหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนเป็นวัดสำคัญเก่าแก่วัดหนึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานที่วัดแห่งนี้ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามหาศาล นอกจากนั้นวัดหนองเงือกยังเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลักษณะสำคัญของวัดหนองเงือกเป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบศิลปกรรมพื้นบ้านเมืองเหนือสมัยเก่า ที่ซุ้มประตูหน้าวัดสร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนาเป็นซุ้มประตูโขงประดับด้วยลวดลายวิจิตรพิศดารแสดงให้เห็นถึงฝีมือทางสถาปัตยกรรมของช่างสมัยโบราณ พระวิหารของวัดเป็นอาคารทรงไทยล้านนา บานประตูมีลวดลายแกะสลักไม้ที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่น ๆ ภายในวิหารจะมีเสาไม้สักทั้งต้นขนาดหนึ่งคนโอบสูง 12 ศอก ด้านหลังของวิหารวัดเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยของครูบาญาณะ เจ้าอาวาสองค์ที่ 5 (พ.ศ.2453-2490) ตามประวัติกล่าวถึงพระแก้วมรกตที่นำมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดหนองเงือกว่า ปี พ.ศ.2467 ครูบาพ่อเป็ง โพธิโก ครูบาอินทจักร อินฺทจกฺโก...

อัพเดทล่าสุด

สถานีรถไฟเชียงใหม่

การสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ เริ่มต้นมีการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2448 เมื่อทางราชการได้เริ่มลงมือสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายเหนือขึ้น โดยมีวิศวกรชาวเยอรมันชื่อ มิสเตอร์ อี. ไอเซ็นโฮเฟอร์ ซึ่งเข้ามารับราชการในกรมรถไฟหลวงเมื่อปลายรัชกาลที่ 5 ทางรถไฟสายเหนือสร้างจากกรุงเทพขึ้นมาจนถึงลำปางก็ต้องหยุดชะงัก เนื่องจากภูมิประเทศในแถบนี้เป็นภูเขาสูงและมีเหวลึก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การสร้างทางรถไฟต่อจากลำปางมาถึงเชียงใหม่ต้องล่าช้าออกไป อุปสรรค์อันใหญ่หลวงของการสร้างทางระหว่างลำปางมาเชียงใหม่ก็คือ จะต้องทำการขุดเจาะภูเขาขุนตาน ซึ่งอยู่บนสันเขาผีปันน้ำเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดลำปางกับจังหวัดลำพูนการสำรวจและขุดเจาะถ้ำขุนตานใช้เวลาถึง 11 ปีจึงแล้วเสร็จ งานขุดเจาะเริ่มตั้งแต่ปี 2450 แล้วเสร็จในปี 2461 โดยขุดเจาะจากภายนอกทั้งสองด้านเข้าไปบรรจบกันตรงกลาง ใช้ช่างชาวเยอรมันกว่า 250...

ย้อนความทรงจำแห่งสายน้ำ “สาละวิน”

"สาละวิน" สายน้ำที่ไหลเป็นแนวเขตประเทศระหว่างไทยกับพม่าตรงบริเวณอำเภอแม่สะเรียง ที่ซึ่งเป็นดินแดนของนักเดินทางหลายคนใฝ่ฝันที่จะหาโอกาสมาเยือนให้ได้แม้สักครั้งหนึ่งของชีวิต ที่ซึ่งไอกรุ่นของอดีตแห่งตำนานการต่อสู้ระหว่างชนกลุ่มน้อยยังไม่จางหาย ย้อนขึ้นไปสู่เทือกเขาหิมาลัยในดินแดนธิเบต แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็น "หลังคาโลก" อันเป็นถิ่นกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ 6 สาย อันได้แก่ แม่น้ำพรหมบุตร แม่น้ำอิรวดี แม่น้ำโขง แม่น้ำยั่งจือ แม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำสาละวิน จากต้นกำเนิดบนเทือกเขาคุนหลุนด้านตะวันออกของประเทศธิเบต ไหลลงทางใต้ผ่านทะเลสาบแอมโดโชนัก ผ่านเมืองเมนคอส ซาแต็งไหลเลี้ยวเข้าไปในสาธารณรัฐประชาชนจีนทางตอนใต้ ผ่านเมืองยูนนาน ซึ่งชาวจีนเรียกชื่อของแม่น้ำนี้ว่า "นุเจียง" หรือ...

ขัวเหล็กเชียงใหม่

คนต่างถิ่นทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนเมืองเชียงใหม่ คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของสะพานนวรัฐ เพราะถือว่าเป็นสะพานสำคัญในการข้ามแม่น้ำปิงระหว่างฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก หากแหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ขึ้นชื่อนอกจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์ ไนท์บาร์ซ่าและประตูท่าแพแล้ว ชื่อของสะพานนวรัฐก็รวมอยู่ในสิ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะของสะพานข้ามแม่น้ำปิงที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับอันเลื่องชื่อระบือไกล สะพานนวรัฐ ที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเจอเนอเรชั่นที่ 3 หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าสร้างขึ้นมาถึง 3 ยุคแล้ว สะพานนวรัฐอันแรกนั้น สร้างขึ้นมาในสมัยที่เมืองเชียงใหม่ยังใช้การคมนาคมทางน้ำ โดยอาศัยเรือหางแมงป่องบรรทุกสินค้าและคนโดยสารติดต่อธุรกิจและการค้าขายกับหัวเมืองทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อยังไม่มีถนนหนทางติดต่อระหว่างเมืองใหญ่ ๆ และยังไม่ได้สร้างทางรถไฟขึ้นมาถึงภาคเหนือ เพราะเรือหางแมงป่องนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่าการขนส่งทางบกซึ่งอาศัยวัวต่าง ม้าต่างบรรทุกของสะพานอันแรกสร้างขึ้นด้วยไม้สักล้วน (ประมาณปี พ.ศ.2440...

ตามรอย “หลวงปู่หล้า” แห่งวัดป่าตึง

ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยมว่ามีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า "หลวงปู่หล้าตาทิพย์"หลวงปู่หล้า (พระครูจันทสมานคุณ) ท่านเกิดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ซึ่งอยู่ในช่วงผลัดเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2426-2439) กับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 (พ.ศ.2442-2452) หลวงปู่หล้าเกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 7 ค่ำเดือน 11 ตรงกับวันที่ 22...

ความสำคัญของ “หอไตรในล้านนา”

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "หอไตร" ในความหมายรวมเรามักปิดตาเห็นภาพอาคารไม้ขนาดจิ๋วชั้นเดียว มีเสาสูง เปิดใต้ถุนโล่ง ตั้งอย่างโดดเดี่ยวอยู่กลางสระน้ำ ไม่มีสะพานเชื่อม ไม่มีบันไดทางขึ้น ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นลักษณะของหอไตรมาตราฐานที่พบได้ทั่วไปในแถบภาคกลางของประเทศไทย อันคติการทำ หอไตรกลางสระน้ำ นี้มีกุศโลบายเพื่อใช้ป้องกันมด ปลวก แมลง มิให้มาแทะกัดกินพระคัมภีร์ อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงอัคคีภัยไปด้วยในตัว สาเหตุที่ต้องแยกหอไตรออกมาจากกลุ่มอาคารอื่น ๆ ที่สร้างบนบกด้วยความหวาดระแวงเช่นนี้ ก็เพราะว่าในสมัยโบราณคัมภีร์พระไตรปิฏกนั้นมักจารึกลงใบลาน ดังที่เรียกว่า "คัมภีร์ใบลาน" ในขณะที่หอไตรแถบล้านนาหรือชาวล้านนาเรียกว่า "หอธรรม" นั้นกลับมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผิดแผกไปจากหอไตรในภาคกลางโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากคติความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละภาคนั่นเองเอกลักษณ์ของหอไตรในล้านนา...

เที่ยววัดเก่าและสะพานขาวที่บ้านทาปลาดุก

พื้นที่ตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาในอดีตเคยเป็นแคว้นการปกครองขึ้นอยู่กับเมืองลำพูนเมื่อครั้งที่มีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในหัวเมืองประเทศราช พ.ศ.2441 ต่อมาปี พ.ศ.2458 ได้มีการตั้งแขวงแม่ทา แคว้นทาปลาดุกจึงได้ขึ้นอยู่กับแขวงแม่ทา ปี พ.ศ.2485 ได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ทาและเปลี่ยนเป็นตำบลทาปลาดุกแยกออกมาจากอำเภอเมืองลำพูนการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอนี้คือการตัดเส้นทางรถไฟหลังการขุดเจาะอุโมงค์ที่ถ้ำขุนตานแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2461 ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากความต้องการไม้สักของบริษัททำไม้อังกฤษ (บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า) นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางลำเลียงไม้สัก ข้าวและถ่านหุงต้มในเขตตำบลทาปลาดุกลงไปยังตลาดภาคกลางได้สะดวก ต่อมาปี พ.ศ.2512 มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์จากเชียงใหม่ไปลำปางผ่านอำเภอแม่ทา ก็เป็นการขยายระบบเศรษฐกิจติดต่อกับพื้นที่ภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการเริ่มประกอบอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อนส่งโรงงานที่จังหวัดลำปางและได้ขยายพื้นที่ปลูกจนเป็นรายได้ที่สำคัญของอำเภอแม่ทาในปัจจุบัน ชาวบ้านในตำบลทาปลาดุกส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในสองฟากที่ราบลุ่มแม่น้ำทากับลุ่มแม่น้ำสาขาคือ ห้วยแม่ป่าข่า ห้วยแม่ยอนหวาย ห้วยสองท่าและห้วยทรายขาว เป็นต้นโดยมีเทือกเขาขุนตาน (เทือกผีปันน้ำตะวันตก) ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้เป็นเสมือนกำแพงขนาดมหึมาขวางกั้นอยู่...

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ คือจุดที่ประเทศไทย ลาวและพม่ามาบรรจบกัน เป็นที่ ๆ แม่น้ำสบรวกไหลมารวมกับแม่น้ำโขง และยังหมายถึงพื้นทีบริเวณกว้างครอบคลุมสามประเทศ และในพื้นที่นี้เองที่มีการปลูกฝิ่นผลิตเฮโลอีน ลักลอบนำออกไปขายอันเป็นที่มาของตำนานการค้าฝิ่นที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลกเมื่อได้ยินคำว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" คนส่วนมากมักจะนึกถึง ดอกฝิ่น ชาวไทยภูเขา รวมถึงเทือกเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและแม่น้ำโขง แต่ภาพที่มักนึกถึงกันมากที่สุดคงเป็นภาพของฝิ่นและเฮโลอีน ภาพความลึกลับ ดินแดนน่าสะพรึงกลัวของการปลูกฝิ่นและ ลักลอบค้าฝิ่น ขณะที่ภาพของสงครามกลางเมือง กองทหารและการสู้รบก็ยังคงอยู่ในห้วงมโนของผู้คนมานานกว่าครึ่งศตวรรษ การกวาดล้างโรงงานผลิตเฮโลอีน คาราวานขนฝิ่นไปตามเส้นทางในป่าปรากฏเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ด้วยความที่เป็นดินแดนแห่งปริศนานี่เอง ทำให้ชื่อ "สามเหลี่ยมทองคำ" เป็นแหล่งผลิตเฮโลอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกสามเหลี่ยมทองคำ...

คำเมืองวันละคำ วันนี้ขอเสนอคำว่า “จะไปไป” 

จะไปไป ไม่ได้มีความหมายว่า "ให้ไป" เอาแหมแล้วสูเขา กับคำเมืองหรรษา คำว่า "จะไปไป" คำนี้ เป็นภาษาถิ่นเหนือ ที่คนจากต่างถิ่นฟังแล้ว อาจจะแปลความหมายผิดเพี้ยนไป เพราะคำนี้ไม่ได้มีความหมายว่า "ให้ไป" แต่มีความหมายว่า "อย่าไป" ยกตัวอย่างเช่น คุณมีแฟนเป็นคนภาคเหนือ แล้วเขาบอกคุณว่า "จะไปไปนะ" นั่นไม่ได้หมายความว่า "จะไปไหนก็ไป"  แต่แปลว่า "อย่าไปไหนเลยนะ" (อยู่กับเปิ้นก่อน) ทิ้งท้าย ‼ คราวหน้า ถ้ามีคนบอกว่า จะไปไป ก็อย่าไปเน้อ 

ประชาสัมพันธ์

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย ด้วยคลื่นความถี่ Super Block 1800 MHz จำนวน 40 MHz (20 MHz X 2) และความถี่รวมมากที่สุดในอุตสาหกรรม จำนวน 120 MHz (60 MHz X 2) พร้อมยกระดับคุณภาพบริการ 4G...

มะเร็ง คำๆเดียว เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018" หัวข้อ "มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง...

เชียงดาว เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรขณะเจ้าของไม่อยู่บ้าน ด้านการไฟฟ้าเชียงดาวเตือนหน้าฝน

ไฟไหม้ขณะเจ้าของไม่อยู่ โชคดีเพื่อนบ้านเห็นแจ้ง จนท.ก่อนวอดทั้งหลัง ด้าน ผจก.ไฟฟ้าเชียงดาวเตือนหน้าฝนระวังไฟดูด ต้องใช้ช่างที่ผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัย (20 ส.ค.) เวลา 11.30 น. ศูนย์วิทยุ สภ.เชียงดาวรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ศรี ยะปาละ ผกก.สภ.เชียงดาว จึงสั่งการให้ ร.ต.อ.ฤกษ์ชัย สารจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) ไปตรวจสอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เชียงดาว เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย...

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย

เอไอเอสตอกย้ำผู้นำเครือข่ายตัวจริง No.1 ของไทย  ด้วยคลื่นความถี่ Super Block 1800 MHz จำนวน 40 MHz (20 MHz X 2) และความถี่รวมมากที่สุดในอุตสาหกรรม จำนวน 120 MHz (60 MHz X 2) พร้อมยกระดับคุณภาพบริการ...

ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต (สทนช.) เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ 15 จังหวัด 

นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงวันนี้ ว่า สภาพฝนวันนี้ประเทศไทยยังมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง ทำให้ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ 15 จังหวัด คือ ภาคเหนือ บริเวณแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก ภาคตะวันตก บริเวณกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก...