(มีคลิป) บรรยากาศการเลือกตั้ง นายก และ ส.อบต. จ.ลำปาง ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิต่อเนื่อง

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ค่อนข้างคึกคัก ประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลต่างๆ ต่างตื่นตัวให้ความสนใจทยอยเดินทางออกจากบ้าน นำเอกสารหลักฐานสำคัญมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงหย่อนบัตรลงคะแนนกันแต่เช้า นับตั้งแต่เริ่มเปิดหีบเลือกตั้ง ในขณะที่การเลือกตั้งทั้ง 664 หน่วยเลือกตั้ง 59 อบต. ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเปิดหน่วยเลือกตั้ง ให้ประชาชนเข้ามาลงคะแนนเสียงได้ครบทุกหน่วย

โดยตั้งแต่เช้า 07.30 น. ก่อนเวลาเริ่มเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันนี้ 28 พฤศจิกายน 2564 ในบริเวณสถานที่ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ต่างได้ช่วยกันเร่งทำการนำวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ออกมาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนจะทำการจัดตั้งคูหาและทำการจัดตั้งโต๊ะจำหน่ายบัตรเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดหน่วยเลือกตั้งรับประชาชน ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประจำแต่ละหน่วยได้เข้าคูหาไปใช้สิทธิของตนเอง โดยจากการตระเวนไปตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ พบว่าที่จุดหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 เขตเลือกตั้งที่ 10 ชุมชนบ้านพรประสิทธิ์ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ได้มีประชาชนผู้มีสิทธิเดินทางมาเฝ้ารออยู่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่เช้าพร้อมกับเข้าทำการตรวจสอบรายชื่อและลำดับของผู้มีสิทธิ จากบัญชีรายชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดประกาศไว้บนบอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้ง เตรียมพร้อมก่อนจะเข้าแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ โดยประชาชนผู้มีสิทธิ ต่างได้นำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัว 13 หลักติดอยู่ มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง


ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบ ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิของตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้จัดให้มีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับในส่วนของจังหวัดลำปางได้จัดให้มีการเลือกตั้งในเขตท้องที่ อบต. 59 แห่ง รวมทั้งหมด 664 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในเช้าที่ผ่านมาการเลือกตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชน เข้าลงคะแนนเสียงได้ครบทุกหน่วยทุกพื้นที่ แม้ในช่วงนี้จะยังอยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “COVID-19” แต่ทุกหน่วยเลือกตั้งก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะปลอดภัยจากโรคติดเชื้ออย่างแน่นอน สำหรับในส่วนการเลือกตั้ง เนื่องจากครั้งนี้ประชาชนได้ใช้เวลารอคอยมานานร่วม 8 ปี จึงคาดว่าตลอดทั้งวันน่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวลำปางที่อยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ จะออกมาใช้สิทธิลงคะแนนกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้กล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนว่า ขอให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ และขอให้เลือกคนดี เลือกคนที่ตั้งใจทำงาน มีความรู้ความสามารถ เสียสละ อย่าได้เลือกเพราะมีคนบอกให้เลือก หรือ มีผลประโยชน์มาให้ หรือ เพียงเพราะมีบุญคุณต่อกัน ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนได้ผู้แทนที่ตรงใจ สามารถที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาดูแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชนได้สมดั่งที่ต้องการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น