อัปเดตจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เชียงใหม่ 3/07/65

จุด WALK IN ฉีดวัคซีนโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565

1.ศูนย์ฉีดประจำอำเภอทุกแห่ง

สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , เข็ม 3 และเข็ม 2 ตามนัดหมาย

2. โรงพยาบาลนครพิงค์

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.

สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 , 3 , 4 และเข็ม 2 ตามนัด

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ม.เชียงใหม่

เปิดให้บริการ วันที่ 4 – 8 และ 11 – 12 ก.ค. 65 เวลา 8.30 -15.00 น.

สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 ,2 , 3 และเข็ม 4

ณ หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่

4. โรงพยาบาลแม่และเด็ก

วันที่ 4, 8 11 18 , 22 ,25 และ 27 ก.ค. 65 เวลา 08.00 – 12.00 น.

สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 3 , เข็ม 4

และเข็ม 2 ตามนัดและเลยนัด

5. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 08.30 – 12.00 น.

สำหรับประชาชน WALK IN ฉีดวัคซีนเข็ม 1

เข็ม 2 ตามนัดหมาย และเข็ม 3 (เข็มกระตุ้น)

ร่วมแสดงความคิดเห็น