คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ และศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ,ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธาวัดฝายหินร่วมในพิธี ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดขบวนแห่ผ้ากฐิน ในพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมีรศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ เป็นผู้แทนรับมอบ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดฝ่ายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook :
https://cmu.to/IIvxO

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น