ต้อนรับ Dr.Kinley Penjor และ Mr.Wangchuk Dorji ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี ร่วมให้การต้อนรับ Dr.Kinley Penjor และ Mr.Wangchuk Dorji จาก Khesar Gyalpo University of Medical Sciences ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี และหารือความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการศึกษา และการวิจัยระหว่างสถาบัน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 802 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/DZNra

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น