เชิญร่วมบุญโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2 – 22 เมษายนนี้ ณ วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

🙏ขอเชิญร่วมบุญโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในวันที่ ๒ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร หรือ ผ่านบัญชี วัดพระบรมธาตุ ธนาคารกรุงเทพ 557-3-00411-5

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ #วันนี้
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีปลงผมและอาบน้ำนาคสามเณร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสู่ขวัญนาคสามเณร
เวลา ๑๗.๐๐ น. แห่นาคสามเณรรอบเจดีย์พระบรมธาตุ และพระอุโบสถ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สอบถามกรุณาโทร. 094-994-5198

ร่วมแสดงความคิดเห็น