ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก

📢🩸😃 ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน 💪🏻 ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ฉลอง 20 ปีแห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต🎊 World Blood Donor Day 2024
: 20 years if celebrating giving : Thank you, Blood Donors 🌏🩸

🗓 ระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

บริจาคโลหิตรับของที่ระลึก(มีจำนวนจำกัด)
👕 เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 1 ตัว หรือ 🛍️ ถุงผ้าวันผู้บริจาคโลหิตโลก 1 ใบ
(สำหรับผู้บริจาคโลหิตประจำที่นี่ 3 ครั้งขึ้นไป)

เพราะ”โลหิต🩸” เปรียบเสมือนยาวิเศษ ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเรา และยังไม่มีสิ่งใดในโลกมาทดแทนได้ นอกจากการได้รับบริจาคจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดทำการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5393 5624

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตได้ที่ https://w2.med.cmu.ac.th/blbank/donationknowledge/

🚗 ผู้บริจาคโลหิตสามารถจอดรถได้ที่ด้านหลังอาคารศรีพัฒน์ (เข้าประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์และคณะเทคนิคการแพทย์)

#MedCMU #CMU #WBDD2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น