ลูกเสือชาวบ้านเชียงใหม่ ร่วมรวมพลังแห่งความภักดี

214988เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย จ.เชึยงใหม่ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.เชียงใหม่ นำลูกเสือชาวบ้านจำนวน 132 คน เข้าร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี ถวายความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ร่วมร้องเพลิงชาติ กล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน โดยมีข้าราชการและพลังประชาชนทุกหมู่เหล่า ไปร่วมพิธีจำนวนกว่า 3,000 คน

อารีย์ ธนโชติ กรรมการฝ่ายกิจกรรม ชมรม ลส.ชบ.จว.ชม. รายงาน

4189742119

ร่วมแสดงความคิดเห็น