โรงพักดอยหล่อช่วยเหลือชาวนาเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี

b-6 ตำรวจดอยหล่อ หล่อสมชื่อ นำโดย พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.ดอยหล่อ รับนโยบายจากตำรวจภูธรภาค 5 อุ้มชาวนา เปิดจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพดี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกฃ้าวในพื้นที่ที่กำลังประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดช่วยกันบริโภคข้าวสารในโครงการ และยังเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาประหยัด ข้าวสารที่รับมาจำหน่ายเป็นข้าวที่มาจากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวเปลือกมาจากชาวนาโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รับประกันได้ถึงคุณภาพของข้าว ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดี บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาถุงละ 140 บาทเท่านั้นb-5โดยจุดจำหน่ายนั้นอยู่ที่ร้านค้าหน้าศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ และจัดจำหน่ายแบบเดลิเวอรี่ โดยบรรทุกใส่รถตำรวจที่ไปราชการในตัวเมืองเชียงใหม่ นำไปส่งให้ผู้รับซื้อแบบถึงมือถึงบ้าน โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้รวม 3,560 กิโลกรัม และได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมโครงการสั่งซื้อมาอีกเป็นจำนวนมากb-7

ร่วมแสดงความคิดเห็น