น้ำคูเมืองเชียงใหม่ปลอดภัย ภาครัฐร่วมปรับสภาพ และปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสีย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมวลพิษ(คพ.) ชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เผยขอความร่วมมือกรมชลประทาน ปล่อยน้ำดีเข้าคูเมืองเชียงใหม่เพื่อขับไล่น้ำเสีย ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ.เป็นประธานเปิดงาน คพ.ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ไทย ณ อาคาร คพ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำขอพรผู้บริหาร ทั้งอดีตปัจจุบันโดยมีนางนิศากร โฆษิตรัตน์ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา และนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เข้าร่วม


นายจตุพร เปิดเผยว่า กรณีที่ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ มีการเปิดเผยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคูเมือง 10 จุด ว่าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก พร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระวังหากเล่นน้ำสงกรานต์ และล่าสุดนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ทำการตรวจคุณภาพน้ำในคูเมือง พร้อมฉีดน้ำผสมคลอรีนลงในคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยมีการยืนยันผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนั้น

เพื่อให้คุณภาพน้ำมีสภาพเป็นธรรมชาติ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น คพ.ได้ประสานกรมชลประทาน ให้ช่วยปล่อยน้ำดีเข้าคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อขับน้ำเสียออกไป ให้คุณภาพน้ำในคูเมืองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้น้ำเล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามเอาไว้

สำหรับการรดน้ำขอพรของเจ้าหน้าที่ คพ.ต้องขอขอบคุณอดีตผู้บริหารที่มาร่วมงานและให้น้องๆได้ร่วมรดน้ำขอพร คพ.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการมลพิษของประเทศ มีเรื่องน้ำเกี่ยวอยู่ด้วย ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในเทศกาลสงกรานต์ขอให้การเดินกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยว ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาท นายจตุพร กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น