พิธีมุฑิตาจิต สระเกล้าดำหัว คณะกรรมการส่งเสริม มช. และผู้บริหาร ปี 2560

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของ มช. จัดพิธีสืบสานประเพณี แสดงมุฑิตาจิต สระเกล้าดำหัว คณะกรรมการส่งเสริม,ผู้บริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา มช. ในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ และแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ อันเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาและชาวไทย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มช. เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน นี้

 

 

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น