กาดสวนแก้ว ร่วมใจ รดน้ำดำหัวผู้บริหารอาวุโส

คุณเด็ดเดี่ยว เก่งการค้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด พร้อมพนักงาน เข้ารดน้ำดำหัว ร.ต.ท. สุชัย เก่งการค้า ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด, คุณจิราวิไล เก่งการค้า กรรมการบริหาร บริษัท กาดสวนแก้ว 2545 จำกัด และคุณประเสริฐ คล่องวัฒนกิจ ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านโรงแรม เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเหนือ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ดั่งครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น