ชาอัสสัมไทย คว้ารางวัลเหรียญเงิน จากสมาคมชาโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น

งานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตชา ในมูลนิธิโครงการหลวง โดยการประสานงานของ Mr.Tsurukame Tatsuo อาสาสมัครงานไม้ผลขนาดเล็กของโครงการหลวง ได้จัดส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปชาจากแปลงเกษตรกร บ้านห้วยน้ำขุน ศูนย์พัฒนาโตรงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เข้าร่วมการประกวดรางวัล World Tea Union ปี 2016 ที่เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมชาโลก ซึ่งจะจัดประกวดในทุกๆ 3 ปี ครั้งนี้ บริษัทชา และเกษตรจากทั่วโลก ร่วมส่งชาเข้าประกวดมากกว่า 75 ประเทศ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม หรือที่เรียกกันว่า ชาป่า เป็นชาสายพันธุ์พื้นเมือง จากโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่นได้รับรางวัญเหรียญเงิน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยผลิตภ้ณฑ์ชานี้ แปรรูปจากต้นชาที่มีอายุกว่า 450 ปี ที่พบได้ในแถบป่าหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย นับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรชาไทยทั้งประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น